»Kolica

Kolica

Putnik kome su potrebna kolica mora da bude veoma detaljan i precizan prilikom isticanja ovakvog zahteva avioagentu ili aviokompaniji pošto postoje brojne i velike razlike kako u vrstama kolica tako i o potrebama putnika.

Štake se tretiraju kao ručni prtljag i mogu se uneti u putničku kabinu gde moraju biti odložene tako da ne smetaju ostalim putnicima ili da se ne nalaze na prolazu (ispod sedišta ili u kaseti za ručni prtljag). Putnici koji koriste kolica za kretanje po aerodromu mogu da ponesu i štake za korišćenje u avionu tokom leta.

Za kolica se koristi engleski naziv – wheelchair (kliknite da čujete izgovor)

Kolica za putničku kabinu

(Wheelchair – cabin, oznaka za rezervisanje: WCHC)

Ova se kolica dodeljuju putniku koji je potpuno nepokretan i koji nije u stanju da koristi stepenice niti da se samostalno kreće kroz putničku kabinu. Kolica koja mogu da se unesu u putničku kabinu imaju prilagođene dimenzije prolazu između redova u kabini i ona se mogu koristiti Kada se zatraže u rezervaciji i aviokompanija ih odobri ona će na aerodromu čekati putnika. Za putnike kojima su potrebna kolica za kabinu potrebno je dostaviti MEDIF obrazac. Putnik ne može koristiti sopstvena kolica zato što onda ne odgovaraju propsanim standardima.

Kolica za stepeništa

(Wheelchair – stairs, oznaka za rezervisanje: WCHS)

Putnici sa otežanim kretanjem koji se mogu sami kretati od ulaska u avion do sopstvenog sedišta ali se ne mogu penjati uz stepenice mogu zatražiti kolica. Putnici koji zahtevaju ova kolica moći će da ih dobiju ispod ili iznad stepeništa a nisu im potrebna za kretanje. Putnik ne može koristiti svoja kolica.

Kolica za terminal

(Wheelchair – ramp, oznaka za rezervisanje: WCHR)

Ova se kolica koriste za putnike koji imaju poteškoća u kretanju kako bi savladali veće udaljenosti na aerodromu. Ovakva kolica putnike čekaju u dolaznom holu na aerodromu i putnik ih koristi za svako kretanje na aerodromu, sve do gejta, prolazeći sve potrebne procedure gde dalje može samostalno da se ukrca u avion. Za kretanje po aerodromu putnik može koristiti sopstvena kolica koja se mogu sklopiti i uneti u avion kao ručni prtljag. Ukoliko se kolica ne mogu sklopiti onda se onda moraju predati kao registrovani prtljag a u tom slučaju putnik za kretanje po aerodromu mora koristiti aerodromska kolica. Putnik sa aviokompanijom može dogovoriti vreme za preuzimanje kolica i to je po pravilu u dolaznom holu dva sata pre poletanja. Ako vreme preuzimanja kolica nije dogovoreno onda će ona čekati putnika na šalteru za registraciju najkasnije sat pre poletanja.

Specijalna električna kolica i skuteri

Mogu se transportovati isključivo kao predati (registrovani) prtljag po pravilima o prevozu prtljaga.