»Rečnik

Rečnik

  Termin / Izraz   Oblast   Značenje
Air bridge Aerodrom Aviomost. Most koji spaja pristanište sa avionom.
Airplane Aerodrom Avion. Letelica. Vazduhoplov
Airplane enginer Tokom leta Vazduhoplovni inženjer
airplane trolley Tokom leta Avionska kolica za posluženje
Airport Aerodrom Aerodrom. Vazdušno pristanište. Zračna luka
Airport hotel Aerodrom Aerodromski hotel. Obično u tranzitnoj zoni. Može biti i u aerodromskom kompleksu.
Airside Aerodrom v. Transit Area. Prostor (deo terminala) koji je sa spoljne strane državne granice. Deo terminala “okrenut” ka avionima.
Airticket Aviokarta Aviokarta. Dokument, potvrda o plaćenom avioprevozu
Aisle seat Tokom leta Sedište do prolaza
Arrival Aviokarta Dolazak (sletanje)
Arrival Hall Aerodrom Dolazni hol. Deo terminala rezervisan za putnike u dolasku
Arrival time Aviokarta Vreme dolaska (sletanja)
Automated Check-in Čekiranje Samostalno čekiranje (prijavljivanje za let) putem automata na aerodromima
Automated drop-off Prtljag Automatski šalter za brzu predaju prtljaga
Automated transfer check-in Tranzit Automatsko čekiranje (prijava za let) u tranzitu. Obavlja se na automatskim aerodromskim kioscima u tranzitnoj zoni.
  B vrh  
Baby cot Tokom leta Kolevka za bebe
Baggage Prtljag Prtljag, isto što i luggage
Baggage Claim Prtljag 1. Preuzimanje prtljaga (procedura), 2. Deo dolaznog terminala u kome se preuzima prtljag nakon leta
Baggage gauge Prtljag Metalni ram za proveru dimenzija (i težine) ručnog prtljaga.
beverages Tokom leta alkoholna pića
Boarding Ukrcavanje Ukrcavanje (u avion), bording
Boarding card Ukrcavanje Karta (kartica) za ukrcavanje u avion. Ukrcajna karta. Kupon za ukrcavanje. Bording karta.
Boarding desk Ukrcavanje Šalter za kontrolu ukrcavanja u avion. Provera karata za ukrcavanje i pasoša.
Boarding gate Ukrcavanje Izlaz za ukrcavanje u avion, v. gate
Boarding time Ukrcavanje Vreme kada počinje ukrcavanje u avion.
Booking Rezervacije Procedura rezervisanja aviokarte i/ili dodatnih usluga
Booking reference number Rezervacije Broj rezervacije
buckle seat belt Tokom leta Zakopčati pojas (fraza koja se koristi u usmenom uputstvu)
Bulkhead seat Tokom leta Sedište iza paravana, pregrade
Bulky baggage Prtljag Kabasti, veliki prtljag
Business Check-in Čekiranje Šalter za čekiranje (prijavu za let) putnika koji putju u višim putnim klasama.
business class cabin Tokom leta Putnička kabina biznis klase
Business Lounge Aerodrom Salon za putnike biznis (poslovne) klase
  C vrh  
Cabin baggage Prtljag Ručni prtljag. Kabinski prtljag.
cabin baggage box Tokom leta Prtljažnik unutar putničke kabine
Cabin crew Tokom leta Kabinsko osoblje
Carry-on baggage Prtljag Ručni prtljag. Prtljag koji putnik nosi sa sobom.
Check my Trip Aviokarta Naziv Amadeus-ove online aplikacije za pristup sopstvenim rezervacijama, koji sadrži brojne dodatne alatke.
Check-in Čekiranje Čekiranje, prijava za let
Check-in staff Čekiranje Službenici aviokompanija ili aerodroma koji obavljaju čekiranje (prijavljivanje za let)
Check-in time Čekiranje Vreme kada počinje čekiranje (prijavljivanje za let)
cold meal Tokom leta hladni obrok
Co-pilot Tokom leta Kopilot (zamenik kapetana aviona)
cosher meal Tokom leta košer obrok
Custom control Kontrola Carinska kontrola
  D vrh  
decline seat Tokom leta Oboriti sedište
Departure Aviokarta Polazak (poletanja)
Departure Hall Aerodrom Odlazni hol. Deo terminala rezervisan za putnike u odlasku
Departure time Aviokarta Vreme polaska (poletanja)
Desk check-in Čekiranje Aerodromski šalteri za čekiranje (prijavljivanje za let)
diet meal Tokom leta dijetalni obrok
Drop-off desk Prtljag Šalter za brzu predaju prtljaga
  E vrh  
Economy cabin Tokom leta Putnička kabina ekonomske klase
Economy Check-in Čekiranje Šalter za čekiranje (prijavu za let) putnika koji putuju u ekonomskoj klasi
Electronic devices Tokom leta Elektronski uređaji
emergency exit Tokom leta Izlaz u slučaju opasnosti
emergency raft Tokom leta Tobogan za evakuaciju
E-ticket Aviokarta Elektronska aviokarta
Excess baggage Prtljag Višak prtljaga. Više kilograma, veće dimenzije ili više torbi od propisanih
Exit row seat Tokom leta Sedište u redu iza izlaza za slučaj opasnosti
extra legroom Tokom leta Dodatni prostor za noge
  F vrh  
Fast lane Aerodrom Brza traka. Poseban prolaz na raznim kontrolnim mestima kojim prolaze prioritetni putnici.
fasten seat bealt Tokom leta Zakopčati pojas (natpisi u avionu)
FBA Prtljag Skraćeno od free baggage allowance, dozvoljeni besplatni prtljag
first class cabin Tokom leta Putnička kabina prve klase
First Class Lounge Aerodrom Salon za putnike najviše (prve) klase
Flight Aviokarta Let
Flight mode Tokom leta Flajt mod. Opcija na mobilnom telefonu koja omogućava njegovu ograničenu upotrebu tokom leta
Flight number Aviokarta Broj (oznaka) leta
Free baggage allowance Prtljag Dozvoljeni besplatni prtljag
fruit salad meal Tokom leta voćna salata
  G vrh  
Gate Ukrcavanje Gejt. 1. Izlaz za ukrcavanje u avion, 2. Deo putničkog terminala odakle se putnici ukcavaju u avion
Gate close Ukrcavanje Vreme zatvaranja izlaza za ukrcavanje u avion.
Gate open Ukrcavanje Vreme otvaranja izlaza za ukrcavanje u avion.
Good to declare Kontrola Roba za prijavu. Prolaz na carinskom prelazu koji koriste putnici koji poseduju robu koja zahteva carinsku prijavu.
  H vrh  
Hand baggage Prtljag Ručni prtljag. Onaj koji se unosi u putničku kabinu
hindu meal Tokom leta hindu obrok
hot drings Tokom leta topli napici
hot meal Tokom leta topli obrok
  I vrh  
icecream meal Tokom leta sladold
IFE Tokom leta skraćenica od Inflight entertainment. Zabava tokom leta
In flight entertainment Tokom leta Zabava tokom leta. v. IFE
inflight catering Tokom leta posluženje tokom leta. ketering
inflight meal Tokom leta obrok tokom leta
Internet onboard Tokom leta Internet (bežični) tokom leta
Itinerary Aviokarta Itinerer, putanja, raspored letova u okviru jednog putovanja
  L vrh  
Landside Aerodrom v. Public Area. Javni prostor. Onaj koji je sa unutrašnje strane državne granice.
Latest boarding time Ukrcavanje Vreme kada se završava ukrcavanje u avion
Latest check-in time Čekiranje Vreme kada se završava čekiranje (prijavljivanje za let)
lavatory Tokom leta toalet. wc
lavatory occupied Tokom leta toalet je zauzet
legroom Tokom leta Prostor za noge
life safety vest Tokom leta Sigurnosni prsluk (za održavanje na vodi)
Lost and Found Prtljag 1. Izgubljeno-nađeno, 2. Šalter za prijavu oštećenog i izgubljenog prtljaga
Lost baggage Prtljag 1. Izgubljen prtljag, 2. Šalter za prijavu oštećenog i izgubljenog prtljaga
Lost baggage receipt Prtljag Potvrda o prijavi izgubljenog prtljaga
Lost baggage tracking Prtljag Praćenje potrage za izgubljenim prtljagom
Lounge Aerodrom Salon, čekaonica
Luggage Prtljag Prtljag, isto što i baggage
  M vrh  
Meditation room Aerodrom Soba za meditaciju. Može označiti i prostor za molitve.
Meeting Point Aerodrom Mesto susreta putnika koji su doputovali sa onima koji ih čekaju
Middle seat Tokom leta Sedište u sredini
Mobile boarding card Ukrcavanje Karta za ukrcavanje u avion u formi SMS, MMS poruke na mobilnom telefonu
Mobile Check-in Čekiranje Čekiranje (prijavljivanje za let) putem online aplikacije za mobilne telefone
muslim meal Tokom leta muslimanski obrok
  N vrh  
Nothing to declare Kontrola Ništa za prijavu. Traka na carinskom prelazu u koju staju putnici koji ne poseduju robu koja zahteva carinsku prijavu.
Nursery Aerodrom Soba za majke sa bebama
  O vrh  
Onboard communication Tokom leta Komunikacija tokom leta korišćenjem elektonskih uređaja
Online (web) check-in Čekiranje Čekiranje (prijavljivanje za let) putem interneta (online, web)
oxygen mask Tokom leta Maska za dotok kiseonika
  P vrh  
passanger cabin Tokom leta Putnička kabina
Passanger Terminal Aerodrom Putnički terminal. Pristanišna zgrada.
Passport control Kontrola Pasoška kontrola
Piece concept Prtljag Komadni koncept, pravilo o prevozu besplatnog prtljaga zasnovano na broju kofera
Pier Aerodrom Izduženo pristanište (hol). Obilčno udaljeno od centralnog hola. Deo terminala.
Pilot Tokom leta Pilot (Kapetan aviona)
pilot cabin Tokom leta Pilotska kabina
PNR Rezervacije (skraćeno od: Passanger Name Record), elektronski zapis o rezervaciji na ime putnika
Prayer room Aerodrom Soba za molitvu. Kapela. Postoje univerazalne sobe za sve religije, a postoje i posebne sobe za muslimane.
Premium economy cabin Tokom leta Putnička kabina više ekonomske klase (premijum ekonomska)
Public area Aerodrom Javni prostor. Obično označava unutrašnji deo putničkog terminala, onaj koji nije područje graničnog prelaza.
Purser Tokom leta Perser. Šef kabinskog osoblja
  R vrh  
raise the backrest Tokom leta Ispraviti naslon
Ramp Aerodrom Platforma za parkiranje aviona. Mesto gde se nalazi avion.
recline seat Tokom leta Podići sedište
  S vrh  
Seat Tokom leta Sedište
seat belt Tokom leta Sigurnosni pojas (na sedištu)
Seat number Tokom leta Broj (oznaka) sedišta
Security control Kontrola Bezbednosna kontrola
Self boarding Ukrcavanje Self-bording. Samostalno ukrcavanje u avion.
Self Check-in Čekiranje Samostalno čekiranje (prijavljivanje za let)
Self check-in kiosk Čekiranje Aerodromski automati za samostalno čekiranje (prijavljivanje za let)
Sleeping cubes Aerodrom Kabine za spavanje
SMS Check-in Čekiranje Čekiranje (prijavljivanje za let) putem sms-a
snack meal Tokom leta snek. užina
Special baggage Prtljag Specijalni prtljag. Onaj koji ima nestandardne oblike i dimenzije (sportska oprema, muzički instrumenti i sl.)
Steward Tokom leta Stjuard
Stewardess Tokom leta Stjuardesa
  T vrh  
Ticket number Aviokarta Broj karte
Time limit Rezervacije Rok za kupovinu karte
Transfer check-in Tranzit Čekiranje (prijava za let) u tranzitu.
Transit area Aerodrom Tranzitna zona. Prostor koji pripada državnoj granici. Eksteritorija. Deo putničkog terminala u kome se obavlja inostrani tranzit.
  U vrh  
unbuckle seat belt Tokom leta Otkopčati pojas (fraza koja se koristi u usmenom uputstvu)
unfasten seat belt Tokom leta Otkopčati pojas
  V vrh  
vegan meal Tokom leta veganski obrok
vegetarian meal Tokom leta vegetarijanski obrok
Vending Machine Aerodrom Automat za kupovinu pića i grickalica
View Trip Aviokarta Naziv Galileove online aplikacije za pristup sopstvenim rezervacijama, koji sadrži brojne dodatne alatke.
  W vrh  
wardrobe Tokom leta Garderoba
Weight concept Prtljag Težinski koncept, pravilo o prevozu besplatnog prtljaga zasnovano na težini prtljaga
Wi-Fi (free) Aerodrom (Besplatan) Bežični internet
Wi-Fi onboard Tokom leta Bežični internet tokom leta
Window seat Tokom leta Sedište pored prozora
  X vrh  
X-ray control Kontrola Rendgenska kontrola