»Gluve i slepe osobe

Gluve i slepe osobe

Za razliku od nepokretnih putnika, gluvi i slepi putnici imaju pomoć kabinskog osoblja tokom leta. Ova pomoć se mora zatražiti prilikom rezervacije i aviokompanija mora da je odobri s obzirom da je broj putnika kojima je potrebno pružiti pomoć ograničen brojem kabinskog osoblja odnosno tipom aviona.

Psi vodiči

Psi vodiči za slepe osobe putuju besplatno. Prilikom prevoza ovih pasa u putničkoj kabini zajedno sa svojim vlasnikom ne primenjuju se pravila o prevozu životinja u putničkoj kabini. Njihova težina se ne uzima u obzir i nije potrebno da budu u korpi (boksu) ali moraju da imaju korpu na njušci i da poseduju potvrdu o stručnoj obuci i dresuri.

Prihvatanje pasa vodiča na letu je ograničeno eventualno ranije privaćenim životinjama. Zbog toga je za psa vodiča potrebno zatražiti odobrenje od aviokompnije i to prilikom rezervacije.