»Nepraćena deca

Nepraćena deca

Deca od 5 do 12 punih godina mogu putovati bez pratnje odraslih osoba, ali je u tom slučaju obavezno da se deci dodeli službena pratnja tokom putovanja. Deca koja putuju na ovaj način se u aviosaobraćaju označavaju kao nepraćena deca (UNACCOMPANIED MINORS). Na interkontinentalnim letovima donja granica za nepraćenu decu je 7 godina.

Za ovakvo putovanje obavezno se šalje zahtev aviokompaniji koja takvo putovanje treba da odobri. Deca starija od 12 i mlađa od 16 godina takođe mogu putovati kao nepraćena deca, mada to nije obavezno, već se radi samo  ukoliko to roditelji žele.

Postoje aviokompanije kod kojih je gornja granica za nepraćenu decu pomerena na 17 godina.
Po pravilima u aviosaobraćaju propisan je broj nepraćene dece koja se mogu naći na jednom letu. Ova deca moraju posedovati svu potrebnu dokumentaciju kao i kada putuju uz pratnju ali bez roditelja  / staratelja, dakle, mora postojati njihova saglasnost.

Deca koja ispunjavaju uslove da putuju sama i koja su dobila odobrenje od strane aviokompanije se zovu – nepraćena deca (unaccompanied minors) i putuju bez prava na dečji popust, dakle plaćaju punu cenu aviokarte plus doplatu za nepraćenu decu koja zavisi od aviokompanije. (U Air Serbiji je 35 evra).

Kartu za nepraćeno dete ili za dete kome je potrebna posebna pratnja rezervišite dovoljno ranije ne toliko zbog cene već zbog potrebe saglasnosti aviokompanije. Ako na željenom letu već ima registrovane nepraćene dece vaše dete može biti odbijeno a vi prinuđeni da tražiti neki drugi let i neke druge datume.

Nepraćena deca nose oko vrata torbicu u kojoj su smešteni svi dokumenti (pogledati fotografiju). Po dolasku na aerodrom, osoba koja je pratilac deteta (roditelj, staratelj, ovlašćeni pratilac) potpisuje potrebnu dokumentaciju koju mu dostavlja službenik aviokompanije. Nakon ulaska u tranzitnu zonu, dete ima pratnju aerodromskog osoblja, koje mu pomaže da se ukrca na pravi avion.

Osobe koje ispraćaju i dočekuju decu

Nakon što aviokompanija odobri zahtev za nepraćeno dete, njoj se dostavljaju sva potrebna dokumenta koja dozvoljavaju detetu da se bez roditelja / startelja ukrca u avion i napusti zemlju. U samu rezervaciju se unose detaljni kontakt podaci o osobi koja ispraća dete i o osobi koja će ga sačekati na dolaznom aerodromu. Ove se osobe moraju pravilno identifikovati službeniku aviokompanije kome je dodeljena pratnja deteta.

Pročitajte više o pravilima za putovanje maloletnika u inostranstvo.