»Pravila korišćenja

Pravila korišćenja

Internet sajt “Aviokarta.net” (portal) je vlasništvo preduzeća “Kielo d.o.o. ” iz Beograda. Kielo je u dobroj nameri omogućio korišćenje portala. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje portala čime automatski prihvataju sva aktuelna pravila korišćenja. Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila korišćenja. Portal zadržava pravo da bez prethodne najave promeni ili modifikuje pravila korišćenja. Smatra se da su korisnici kontinuiranim korišćenjem portala ili bilo kojeg njegovog dela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja, te da su ih razumeli u celosti.

Pristup portalu i svim njegovim sadržajima bez ograničenja imaju osobe svih uzrasta.
Molimo sve korisnike sajta (portala) da pažljivo pročitaju Pravila korišćenja. Pristupanjem sajtu korisnici se slažu sa uslovima i pravilima koja su izneta u ovom dokumentu. Korisnici portala koriste njegove sadržaje na sopstvenu odgovornost. Portal se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem svih sadržaja koji se nalaze na njemu.

Osnovni jezik portala je srpski. Pismo je latinica. Portal je prilagođen srpskom govornom području a može se uz izvesno ograničeno razumevanje koristiti i na prostorima bivše Jugoslavije. Portal ne snosi odgovornost za bilo koje posledice nastale usled jezičkog nerazumevanja.

Zbog specifične teme kojom se portal bavi – avioputovanja, koristi se i posebna internacionalna terminologija koja bi mogla biti nerazumljiva široj populaciji. Portal je zarad veće razumljivosti doneo odluku o načinu korišćenja određenih stručnih termina kao i naziva pojedinih toponima i privrednih subjekata.

Pravopisna odstupanja i terminološke specifičnosti portala

 • Prefiks “avio” neće se pisati odvojeno: npr. aviokarta, avioputovanja, aviosaobraćaj, aviošalter, avioagent i sl.
 • Ime grada kojim se označava ime aerodroma će se pisati na srpskom jeziku uvek. Originalan naziv grada biće napisan u zagradi osim ukoliko se radi o gradu koji je opšte poznat. Primer: Aerodrom Mančester, Aerodrom Liksele (Lycksele)
 • Složeni naziv aerodroma će se uvek pisati na originalnom jeziku a ukoliko je potrebno u zagradi će biti napisan naziv na srpskom. Primer: Aerodrom “Charles de Gaulle” Pariz (Šarl de Gol), Aerodrom “Barajas” (Barahas), Aerodrom Amstedam “Schiphol” (Shiphol).
 • Nazivi aviokompanija će uvek biti napisani u originalu. Ukoliko je potrebno zbog razumevanja sprski izgovor aviokompanije biće naveden u zagradi prilikom prvog pominjanja u određenom tekstu. Primer: British Airways (Britiš Ervejz), Air France (Er Frans), Czech Airlines (Čeh Erlajns)
 • Stručni termini koji se koriste u aviosaobraćaju biće korišćeni u prevodu na srpski gde god je to moguće a da se ne naruši jasnoća teksta i gde postoji odgovorajuća reč ili jednostavna fraza. U tom slučaju internacionalni naziv će biti upotrebljen u zagradi prilikom prvog pominjanja termina u određenom tekstu. Primer: Registracija za let (check-in), ukrcavanje (boarding), sedište do prolaza (aisle seat)
 • Ukoliko priroda teksta zahteva može se koristiti internacionalni naziv kao prvi sa obaveznim navođenjem srpskog naziva u zagradi. Primer: Web check-in (registracija za let preko intenerneta), Frequent Flyer (program za lojalne putnike)
 • Portal će sadržati izdvojenu stranicu sa indeksom i rečnikom gde će se se pronaći kratke definicije svih stranih reči, izraza i naziva koji se koriste u sadržajima na portalu.

Vlasnik portala je preduzeće “Kielo d.o.o.” iz Beograda koje polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstove,fotografije, audio i video priloge, baze podataka, programski kod).

Korišćenje sadržaja koji su vlasništvo portala moguće je na način koji vlasnik bude odredio u zavisnosti od namene i uz obaveznu pisanu saglasnost Kielo doo. Svako neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala smatra se kršenjem autorskih prava portala i podložno je tužbi.

Korišćenje bilo kog dela portala koji podleže autorskim pravima partnera, saradnika, korisnika ili trećih lica zahteva dozvolu vlasnika autorskih prava i njegova zloupotreba je podložna tužbi. U ovom slučaju portal ne snosi odgovornost za zloupotrebu autorskih prava od strane svojih korisnika.

U slučaju kršenja autorskih prava trećih lica od strane portala, portal će odmah razmotriti žalbeni slučaj a sporne sadržaje će ukloniti odmah po utvrđivanju istinitosti žalbe.

Portal sadrži linkove prema internet prezentacijama trećih lica. Ovi linkovi postavljeni su na portal isključivo u cilju informisanja korisnika. Portal ne može snositi odgovornost za pouzdanost, tačnost ili kvalitet sadržaja na takvim internet prezentacijama i shodno tome, odriče se bilo kakve odgovornosti. Link prema internet prezentacijama trećih lica ne podrazumeva da Kielo doo ima zaključen ugovor o saradnji sa takvim trećim licem ili da Kielo doo odobrava informacije koje se nalaze na takvim internet prezentacijama.
Portal koristi više načina za reklamiranje proizvoda i usluga koje omogućuju treća lica. Reklamiranje i promocija su u skladu sa uređivačkom politikom (baneri, promotivni tekstovi, reklamni linkovi, pop-up prozori i sl.) u kom slučaju posetiocima pored direktne informacije nudimo i preusmeravanje na internet prezentaciju trećih lica. Kielo doo ne može se smatrati odgovornim za sadržaj reklama, niti za sadržaj koji se odnosi na promocije trećih lica, već se odgovornim za takav slučaj mogu smatrati navedena treća lica. Ukoliko korisnik želi da odgovori na ponudu ili na bilo koji način namerava da obavi bilo kakvu razmenu sa trećim licem ili ima bilo kakve pritužbe u vezi sa takvom promocijom ili reklamom, korisnik uvek treba da se obrati trećem licu. Aviokarta.net će se u svojstvu prenosioca oglasne poruke uvek rukovoditi važećim Zakonom o oglašavanju i na sebe će preuzeti samo odgovornost koja iz tog zakona proističe.

Portal štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. Određene podatke o korisniku portal može u skladu sa zakonom prikupljati ali se obavezuje da će ih u dobroj meri koristiti i da ih neće distribuirati ni na koji način trećoj strani. Podaci koji se mogu prikupljati su: podaci o računaru, internet provajderu kao i lični podaci korisnika koje je korisnik sam uneo prilikom postupka registracije za neki od sadržaja portala koji to zahteva.

Portal se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika osim u slučaju teškog kršenja pravila korišćenja portala ili nezakonitih postupaka korisnika.

Portal omogućava slobodu javnog govora i svojim korisnicima u dobroj nameri pruža mogućnost komentarisanja svih objavljenih članaka. Korisnici mogu komentarisati isključivo tekstove na koje se prijavljuju za komentar.

Strogo je zabranjeno komentarisanje drugih komentara, odnosno rasprava sa drugim korisnicima u okviru komentara. Da bi korisniku bilo omogućeno komentarisanje portal ima pravo da zatraži razne neophodne verifikacije po potrebi. Prethodna registracija korisnika nije potrebna da bi se izvršilo komentarisanje. Svi podaci o korisnicima dobijeni ovim putem podležu zaštiti podataka.

Portal zadržava pravo moderacije pre objavljivanja svakog komentara. Iz razumljivih razloga ne možemo garantovati trenutno objavljivanje komenatara već se za to mora sačakati odobrenje od strane ovlašćene osobe (moderator, administrator, urednik ili direktor). Po odobrenju koje će se obaviti u najkraćem mogućem roku komentar će biti objavljen. Komentari koji delimično ne zadovoljavaju pravila komentarisanja mogu biti objavljeni ispravljeni i uz moderatorsku napomenu. Komentari koji teško krše pravila komentarisanja neće biti objavljeni i moderator nema obavezu da o razlozima neobjavljivanja obavesti korisnika.

Prilikom komentarisanja strogo je zabranjeno:

 • objavljivanje neistina, glasina, tračeva i tuđih iskustava.
 • objavljivanje tuđih imena i ličnih podataka
 • objavljivanje bilo čijih brojeva telefona i kontakt podataka
 • psovanje i vređanje po bilo kojoj osnovi
 • pogrdno nazivanje bilo kog pojedinca ili grupe
 • iznošenje pornografskog sadržaja
 • iznošenje nepotvrđenih informacija
 • neosnovano optuživanje
 • skriveno reklamiranje bilo kojih proizvoda ili usluga.
 • pozivanje na nasilje ili na nepoštovanje zakona, na diskriminaciju ili na bojkot.
   

Prilikom komentarisanja tekstova objavljenih na portalu potrebno je poštovati osnovna pravila u internet komunikaciji:

 • Nisu dozvoljena sva velika slova (caps lock)
 • Nije dozvoljena upotreba uvredljivih simbola
 • Tekstovi ne smeju biti uvredljivi, vulgarni i nekulturni
 • Nije dozvoljeno korišćenje komentara za bilo kakve promocije
 • Nije dozvoljeno ubacivanje programskih kodova, fotografija ili linkova u komentare.
   

Prilikom komentarisanja poželjno je sledeće

 • Pisanje srpskim jezikom i latiničnim pismom.
 • Korišćenje srpskih slova (đ, č, ć, š, ž) ukoliko je to moguće
 • Poštovanje srpskog jezika i pravopisa koliko je to moguće
 • Upotreba interpunkcijskih znakova
Mišljenja objavljena na blogu su lična mišljenja autora bloga i komentatora i ne predstavljaju stavove portala.

Na blogu i u komentarima nije dozvoljeno objavljivanje materijala koji podležu autorskom pravu. Svaki objavljen materijal za koji postoji iskazana sumnja na povredu autorskog prava ili se pojavi prigovor autora biće trenutno povučen sa portala od strane moderatora. Portal ne snosi odgovornost za objavljivanje materijala koji su prekršili autorsko pravo i za eventualnu štetu nastalu zbog toga. Odgovornost snosi lično osoba koja je sporan materijal objavila na svom blogu ili u komentaru.

Portal zadržava pravo na naknadnu moderaciju svih sadržaja na blogu. U slučaju da autor bloga ili komentator na bilo koji način povrede neko od pravila korišćenja bloga moderator će odmah pošto uoči povredu ili po prijavi trećih lica izvršiti moderaciju odnosno uklanjanje spornih sadržaja.

Portal poziva sve korisnike bloga da momentalno prijave moderatoru svako kršenje prava korišćenja kako bi u što kraćem roku mogli da uradimo ispravku.

U tekstovima koji su objavljeni u okviru autorskog bloga ili u komentarima treba poštovati sledeća pravila:

 • objavljivanje neistina, glasina, tračeva i tuđih iskustava
 • objavljivanje tuđih imena i ličnih podataka
 • objavljivanje bilo čijih brojeva telefona i kontakt podataka
 • psovanje i vređanje po bilo kojoj osnovi
 • pogrdno nazivanje bilo kog pojedinca ili grupe
 • iznošenje pornografskog sadržaja
 • iznošenje nepotvrđenih informacija
 • neosnovano optuživanje
 • skriveno reklamiranje bilo kojih proizvoda ili usluga.
 • pozivanje na nasilje ili na nepoštovanje zakona, na diskriminaciju ili na bojkot.
 • Nisu dozvoljena sva velika slova (caps lock)
 • Nije dozvoljena upotreba uvredljivih simbola
 • Tekstovi ne smeju biti uvredljivi, vulgarni i nekulturni
 • Nije dozvoljeno korišćenje komentara za bilo kakve promocije
 • Nije dozvoljeno ubacivanje programskih kodova, fotografija ili linkova u komentare.
 • Pisanje srpskim jezikom i latiničnim pismom.
 • Korišćenje srpskih slova (đ, č, ć, š, ž) ukoliko je to moguće
 • Poštovanje srpskog jezika i pravopisa koliko je to moguće
 • Upotreba interpunkcijskih znakova
Portal u dobroj nameri izdaje periodični kratki informator (newsletter) koji će se distribuirati korisnicima portala koji se prethodno budu registrovali za prijem ovakvih informatora.

Newsletter će se besplatno distribuirati u formi email poruke na adrese svih prethodno prijavljenih korisnika sa učestalošću koju odredi uredništvo portala a koja ne može biti češća od jednom nedeljno.

Newsletter može sadržati sve informacije koje se nalaze na portalu (vesti, promotivne ponude aviokompanija, promocije Kielo doo, promene raznih pravila rezervacija i kupovine karata) koje se nalaze na portalu. Informacije mogu biti prenete sa portala u kraćoj formi sa mogućnošću linka ka celom tekstu na samom portalu.

Newsletter će obavezno sadržati informacije o pošiljaocu kao i naznaku da je poslat u skladu sa željom primaoca. Primaocima newsletter-a će biti ostavljena mogućnost momentalne odjave sa liste za prijem i oni o toj mogućnosti moraju biti obavešteni prilikom prijema newsletter-a.

Korisnici portala imaju mogućnost da se samostalno prijave na listu za distribuciju newsletter-a. U svakom trenutku na portalu će im biti na raspolaganju unos prijave na listu. Portal će vršiti proveru prijavljene email adrese i na listu će uvrstiti samo onu email adresu koju korisnik dodatno potvrdi. Pored osnovnog formulara za prijavu, portal korisnicima može ponuditi i druge načine prijave u okviru registracije za određene posebne sadržaje na portalu ili prilikom rezervisanja i kupovine aviokarata. U tom slučaju prijava na newsletter listu ne može biti podrazumevana opcija već isključivo korisnik može da je naknadno odabere prihvatanjem ovih posebnih pravila korišćenja newsletter-a.

Odjava email adrese sa liste za newsletter mora biti dodatno potvrđena slanjem verifikacione email poruke korisniku. Nakon brisanja korisnika sa liste portal upućuje korisniku email poruku kojom potvrđuje odjavu.

Svim prijavljenim korisnicima portal garantuje primenu pravila o zaštiti podataka iz ovog pravilnika. Prilikom uređenja newsletter-a i njegove distribucije portal će poštovati važeći zakone o oglašavanju i druge koji mogu regulisati tu oblast.

Ovde izneta pravila korišćenja sadrže kako opšta pravila korišćenja tako i pravila korišćenje za pojedine delove portala u skladu sa njihovom specifičnošću.

Pravila korišćenja se mogu koristiti:

 • U celosti i tada se odnose na svakog posetioca portala. Smatra se da je svaki posetilac portala svojom posetom automatski prihvatio da se upozna sa opštim pravilima.
 • Portal se obavezuje da će opšta pravila jasno istaći i da će za svaku dodatnu aktivnost na portalu od korisnika zahtevati potvrdu da je upoznat sa opštim pravilima. U dodatne aktivnosti za koje se traži dodatna potvrda mogu spadati komentarisanje tekstova, pisanje bloga, komentarisanje bloga, rezervacija i kupovina aviokarata i sl.
 • Izvod iz opštih pravila može se odvojeno primeniti na posebne slučajeve pobrojane u prethodnom članu. Na primer: prilikom postavljanja komentara od korisnika se može tražiti dodatna potvrda prihvatanja samo izvoda iz ovog pravilnika koji se odnosi na pravila komentarisanja tekstova ili za blogera pravila korišćenja bloga.
 • Za eventualne procese registracije korisnika iz bilo kog razloga obavezno se zahteva potvrda prihvatanja Opštih pravila ali se može zahtevati i prihvatanje posebnih pravila koja ne moraju biti sastavni deo ovog pravilnika.
 • Registrovani korisnici imaju pravo da budu obavešteni o svakoj promeni ili korekciji pravila sa kojima su se prethodno saglasili. Registrovani korisnici imaju pravo bezuslovne odjave ukoliko se ne slažu sa novim ili korigovanim pravilima.