»U putničkoj kabini

U putničkoj kabini

Prevoz kućnih ljubimaca u putničkoj kabini je ograničen na manje životinje. Samo mačke i male kuce mogu da se prevoze u kabini zajedno sa putnicima. U zavisnosti od aviokompanije ograničena je njihova težina i maksimum se krećeod 6 do 10 kg u zavisnosti od kompanije. Prevoz ljubimaca je moguć isključivo u specijalnoj korpi čija se težina takođe računa u maksimalno dozvoljenu težinu.

Prevoz životinja u putničkoj kabini se mora zahtevati kroz rezervaciju mimimum dva dana (48 sati) pre poletanja i potrebna je saglasnost aviokompanije. Dobijanje saglasnosti aviokompanije zavisi od tipa aviona, uslova transporta životinja i od broja već potvrđenih kućnih ljubimaca na traženom letu.

Za kućne ljubimce je prevoz u putničkoj kabini najmanje stresan. Iako se nalaze u boksu i sklonjeni su ispod sedišta, oni osećaju prisustvo svog gazde i to čini da je stres koji doživljavaju znatno manji.