»Nedobrovoljno rerutiranje

Nedobrovoljno rerutiranje

Nedobrovoljno rerutiranje je:
INVOLUNTARY REROUTING
promena operativnog avioprevoznika
promena leta
promena vremena leta
promena destinacije
promena putnike klase
promena tarife
promena tipa aviona

Kada putniku koju poseduje kupljenu aviokartu avioprevoznik znatno pre otpočetog putovanja promeni let, vreme leta, tip aviona koji uzrokuje drugo vreme dolaska, krajnju destinaciju, putnu klasu ili osnovnu tarifu onda imamo slučaj nedobrovoljnog rerutiranja.

“Nedobrovoljno rerutiranje” je izraz kojim se ujedno označava i uzrok neregularnosti i njena posledica.

Smatra se da sve ove promene zahtevaju od putnika manje ili veće promene planiranog putovanja te mu se zbog toga daje za pravo da raskine ugovornu obavezu sa aviokompanijom na njihovu štetu.

Putnik kome ne odgovaraju promene leta koje su mu ponuđene generalno može da zahteva promenu karte i da izabere neki drugi let koji više odgovara njegovim potrebama ili u krajnjem slučaju može da zatraži poništenje karte i povraćaj novca (refundaciju).

Ova pravila nisu regulisana nijednim međunarodnim zakonom koji se tiče prava putnika u aviosaobraćaju, ali ga nema ni u našem srpskom zakonu. Međutim svi zakoni koji se mogu primeniti u ovakvim situacijama obavezuju aviokompanije da jasno propišu sopstvena pravila prevoza koja će uključiti i prava putnika u situacijama kada dođe do promene leta.

Zakoni ne regulišu preciznije ove stvari, zato što se avioprevoznicima ne može osporiti pravo na promene u bilo kom trenutku, ali isto tako se od njih očekuje da i putnicima daju pravo na promenu ili odustajanje. U krajnjem slučaju ovaj se odnos može smatrati obligacionim pa se putnik uvek može zaštiti odgovarajućim zakonom o obligacionim odnosima.

Prava putnika kod “nedobrovoljnog rerutiranja”

Teško je izdvojiti univerzalna prava putnika u slučajevima nedovoljnog rerutiranja pošto svaki avioprevoznik određuje sopstvena prava. Putnici se savetuju da se upoznaju sa pravilnikom o prevozu aviokompanije za čiji let kupuju kartu.

Ipak, neka uopštena pravila podrazumevaju rerutiranje prema sličnim uslovima prevoza sa kojima putnik mora da se složi ili u krajnjoj opciji otkazivanje putovanja i refundaciju karte.

Važna napomena
U situacijama kada do promene dođe nakon otpočetog putovanja ili u periodu neposredno pred samo putovanje (do dve nedelje) onda se takvi slučajevi ne smatraju nedobrovljnim rerutiranjem već se nazivaju otkazivanje leta, malo ili veliko kašnjenje, gubitak konekcije ili uskraćeno ukrcavanje i u tim situacijama se primenjuju posebno definisana prava putnika.