»Papirna aviokarta

Papirna aviokarta

Papirna avionska karta je dokument izdat na propisanim papirnim obrascima u obliku mini sveske sa nekoliko listova. Iako je ova forma avio karte povučena iz upotrebe pre nekoliko godina još se može sresti u retkim specifičnim situacijama.

Papirne aviokarte izgledaju kao mini sveska sa nekoliko listova (kupona). Svaki kupon ima određeno značenje i preciznu funkciju. Jedan je za odlazak, drugi za povratak, treći za prtljag, četvrti za aviokompaniju, peti je kontrolni itd. Na kraju “sveske” obavezno se nalazilo i nekoliko listova sa izvodima iz Varšavske konvencije koja je uredila oblast putničkog aviosaobraćaja. Tu su se nalazila i uputstva za putnike, skice prtljaga sa propisanim dimenzijama i razna druga obaveštenja.

Karta je bila ukoričena a na naslovnoj korici nalazio se natpis i logotip aviokompanije. Na poleđini su se nalazile razne reklame i oglasi. Svaka aviokompanija je imala sopstvene karte pa su one predstavljale sastavni deo kompanijskog identiteta, poput uniforme za kabinsko osoblje.

……………………………………
Foto levo: Stara papirna karta u vidu sveske, (c) contemporarynomad.com

Ovakve karte izdavale su se tako što su agenti u predstavništvima aviokompanija ili u turističkim agencijama prvo ispisivali karte ručno pazeći da pristisak ruke bude dovoljno snažan da bi otisak ostao na svim kuponima. Nakon toga su se karte štampale specijalnim štampačima.

U oba slučaja karta bi morala biti overena 3D pečatom koji bi se utiskivao u sve kupone karte. Agenti su u agencijama imali daščice na koje bi postavljali karte a potpom bi velikim zamahom i snažnim udarcem označavali kartu važećom.

Nakon ove faze karte su počele da se izdaju uniformno na identičnim obrascima i sa generičkim nazivom aviokompanije u zaglavlju. Nije bilo više posebnih karata u bojama aviokompanija već su sve izgledale isto. Broj kupona i listova je smanjen. Svaki se štampao posebno a onda bi ih agenti spajali i pakovali u posebno dizajnirane mini fascikle (foldere).

Od 2007. i ove karte su prestale da se koriste i uvedene su elektronske aviokarte. Papirne karte su otišle u istoriju. Moguće ih je videti samo na pojedinim čarter letovima gde nije potreban rezervacioni sistem već prodavac aranžmana popuni sopstveni obrazac podacima koji su bitni za putnika. Ove karte nemaju težinu dokumenta već služe samo kao itinerer. U slučaju čarter letova dokument o prevozu avionom je zapravo ugovor o putovanju koji obuvata sve (smeštaj, avioprevoz i uslugu agencije).