»Aegean Airlines

Aegean Airlines

Aviokompanija Aegean Airlines je nastala 1987. godine kao mala privatna aviotaksi kompanija. Vremenom je rasla i razvijala se do klasičnog avioprevoznika koji održava redovne putničke linije iz grčkih gradova. Aegean Airlines je 2010. godine postao punopravni član Star Alliance, a 2013. godine je odobreno njegovo spajanje sa drugim grčkim prevoznikom Olympic Airom, nekadašnjim nacionalnim avioprevoznikom Grčke. Aegean Airlines ostaje glavna aviokompanija dok će Olympci biti ćerka kompanija koja će sačuvati svoj brend i koja će za matičnu kompaniju obavljati saobraćaj.