»Boeing 737 Classic

Boeing 737 Classic

Boeing-ov model 737-300 je najpopularniji srednjelinijski avion na planeti. Prva aviokompanija koja je uvela ovaj tip aviona u komercijalnu upotrebu u Evropi bio je Jugoslovenski aerotransport (JAT). Ovaj se avion ne proizvodi od 1999. godine. Ukupno je proizvedeno preko 5000 letelica ove serije od kojih je oko 1000 još uvek u upotrebi.


Osnovni model u ovoj familiji aviona je 737-300. Na osnovu njega su razvijena i dva druga modela: 737-400 i 737-500.

Model 737-400 je napravljen kao veća, izdužena verzija osnovnog modela. Ovaj avion se koristi za kratkolinijski i srednjelinjski saobraćaj na rutama sa većom potražnjom. Današnji Jat Airways je do nedavno koristio dva iznajmljena aviona ovog tipa za letove ka najtraženijim destinacijama kao i u čarter saobraćaju.

Model 737-500 razvijen je kao manja, skraćena verzija modela 737-300. Ovaj model aviona se koristi za kratkolinijski saobraćaj i najmanji je Boeingov model koji je još uvek u prometu. On se smatra jednim od najtiših aviona za okolinu i buka koju on proizvodi je znatno manja od limita koji je propisan zakonima.

Oznaka u rezervacionim sistemima (IATA standard) 733 / 734 / 735
Za letove od/do Beograda ovaj tip aviona koriste: Jat Airways, Aerosvit, Lufthansa
Broj putničkih mesta (uobičajena konfiguracija) 128 (737-300), 146 (737-400), 120-126 (737-500)
Standardna konfiguracija sedišta 3 + 3
Optimalna brzina krstarenja: 780-813 km/h
Maksimalna visina krstarenja 11.300m
Maksimalan dolet 3.500 – 4.500 km

Kako prepoznati modele 737?

Modeli Boeing 737-300, 400 i 500 su skladnog aerodinamičnog oblika. Imaju dva motora, po jedan na svakom krilu, sa donje strane. Motori nisu pravilnog valjkastog oblika i nemaju horizontalnu simetriju, već im je dno blago zaravnjeno. Krila su postavljena centralno u odnosu na trup aviona. Na njima nema krilaca (winglets) već se završavaju u špic. “Nos” aviona je oštar. Rep se čini velikim u odnosu na trup i kod manjeg modela 737-500 to posebno dolazi do izražaja.

Putnička kabina

Zbog velike rasprostranjenosti ovog modela i njegove masovne upotrebe širom sveta, postoji i veliki broj varijateta kada je u pitanju izgled putničke kabine. Osnovna karakteristika modela je raspored sedišta u šest kolona, po tri sa obe strane dok je između prolaz. Ovakva konfiguracija sedišta se u aviosaobraćaju označava kao “3+3”. Oznaka kolona su: A, B, C – prolaz – D, E, F. Biznis klasa, ako postoji, nalazi se u prednjem delu aviona i broj redova koji zauzima zavisi od kompanije. Uobičajeno je da to bude do prvih pet redova. U biznis klasi je raspored sedenja “2+2” s tim da srednje sedište (u kolonama B i E) ukinuto; ili ne postoji ili se ne prodaje. Krila se nalaze između 7. i 15. reda kod modela (300), između 8. i 18. kod modela 400 i između 5. i 12. kod najmanjeg modela 500. Ukupan broj redova je 24 (737-300), 27 (737-400) i 21 (737-500). U avionu se nalaze dva toaleta: jedan napred i jedan nazad. Izlaz u slučaju opasnosti se nalazi u devetom redu kod modela 500, u desetom kod modela 300 i u redovima 11 i 12 kod modela 400. Posadu aviona čine pilot, kopilot i tri člana kabinskog osoblja.

Procedure u vanrednim situacijama

Kabinsko osoblje na početku leta upoznaje putnike sa procedurama u slučaju vanrednih okolnosti. Ako se desi da dođe do pada pritiska u putničkoj kabini maske sa kiseonikom se nalaze u boksovima iznad svakog sedišta i biće automatski izbačene. Pojas za spasavanje u slučaju vanrednog sletanja na vodenu površinu nalazi se ispod svakog sedišta. Duž koridora (prolaza) postoje fluorescentne trake koje ukazuju na put za evakuaciju. Avion ima šest izlaza za slučaj opasnosti: dva napred, dva na sredini i dva nazad. Najveći model 400 ima duplirana vrata za evakuaciju u sredini. Evakuacija se vrši preko tobogana.