»Dubrovnik

Dubrovnik

Dubrovački aerodrom je veoma prometan i to ne samo tokom leta, već preko cele godine. Za obim saobraćaja zaslužna je reputacija Dubovnika kao velikog turističkog centra u Mediteranu i njegova globalna prepoznatljivost. Aerodrom je veoma značajan u domaćem hrvatskom saobraćaju a na njega sleće i 40-tak inostranih aviokompanija. Tokom jugoslovenskih ratnih sukoba aerodrom je gotovo uništen. Jugoslovenska vojska zaplenila je kompetnu opremu sa ovog aerodroma. Aerodrom je kasnije obnovljen i danas je to jedan moderan, funkcionalan i lep aerodrom.