»Open-jaw karte

Open-jaw karte

Ako putnik kupi kartu za let do jednog grada a vrati se iz drugog, ili ako leti iz jednog grada do drugog, a vrati se u treći onda takvo putovanje ima tri segmenta. Tu nisu sastavljene dve karte u jednom pravcu, već je u pitanju povratna karta, a putovanje se zove ‘open jaw’.

Engleski izraz “open jaw” (otvorena vilica) je naziv za ovakvo kružno putovanje sa jednim ‘nepoznatim’ segmentom zato što grafički prikaz takvog itinerera podseća na otvorenu vilicu.

Taj nepoznati segment nije deo karte i on se na karti prikazuje kao ARNK segment (ARNK – skraćeno od ARrival Not Kknown) pošto se ne zna kako će ga putnik preći.

Na primer, ako neko kupi kartu za let do Podgorice a vrati se iz Tivta onda se radi o open jaw karti (ilustracija desno).

Putnik će leteti dva avio segmenta (Beograd – Podgorica i Tivat – Beograd) i imaće iz Podgorice do Tivta nepoznat transfer.

Ovakve karte su česte i sasvim uobičajene posebno kod aviokompanija koje imaju razgranatu mrežu linija na jedinstvenom tržištu i kod poslovnih putnika.

Primena otvorenog segmenta se može ograničiti jedino pravilima tarife po kojoj se kupuje avio karta.

Open jaw karta se može kupiti i kombinovanjem letova više različitih aviokompanija koje imaju partnerske odnose ili su deo iste alijanse ili imaju kakve druge sporazume o saradnji.

Nepoznati segment ne mora nužno biti kopneni segment. On može da bude i let bilo kojom aviokompanijom, ali treba imati u vidu da je tada ta karta u potpunosti samostalna i nema nikakvog uticaja na osnovnu kartu, tj. nije sa njom povezana na način da putniku omogućava jedinstvena prava u slučajevima kada dođe do bilo kakvog poremećaja saobraćaja.