»Tarife

Tarife

Tarifa FOW21 aviagentu odmah govori da se ova tarifa može prodati na tarifnoj klasi koja nosi oznaku F, da je namenjena putovanjima u jednom smeru – OW (oznaka za oneway) i da zahteva kupovinu minimum 21 dan pre putovanja – 21)

Tarife su zvanične, javno objavljene neto cene aviokarata. Uz njih obavezno ide i čitav skup pravila koja se odnose na određenu aviokartu. S obzirom na brojna pravila koja aviokompanije predviđaju postoje i njihove razne kombinacije zbog čega postoji i više različitih tarifa. Tarife se označavaju različitim skraćenicama aludirajući na pravila čiju primenu zahtevaju.

Tarifne klase

se označavaju jednim slovnim znakom i predstavljaju rezervacionu opciju. Njihova funkcija je isključivo u rezervacionim sistemima gde se koriste za predstavljanje raspoloživosti putničkih mesta. Njihovim kombinovanjem na jednom letu aviokompanije određuju svoje komercijalne ciljeve a njihovim prikazom rezervacioni sistem automatski šalje poruku avioagentu o raspoloživosti na izabranom letu. Ove klase za putnike nemaju nikakvu važnost.

Uopštene slovne ozake za tarifne i putne klase su:

  • Y – Ekonomska klasa
  • C – Biznis klasa

Ilustracija iz rez. sistema koji koriste avioagenti (Amadeus): Prikaz raspoloživih tarifnih klasa na letu Beograd-Barselona. Brojevi pored označavaju relativan broj slobodnih mesta na određenoj klasi, a oznaka L pored klase označava mogućnost postavljanja “liste čekanja”. 

Slovne oznake koje se koriste za pojedinačne tarifne klase su:

  • Y, M, H, K, S, E, O, Q, T, V, W, U, N, R – u ekonomskoj klasi
  • C, D, J, Z – u biznis klasi

Ilustracija iz rez. sistema koji koriste avioagenti (Amadeus): Prikaz tarifa (fare basis) na ruti Beograd-Istanbul gde se vidi da postoji više tarifa u okviru ekonomske i u okviru biznis klase.