»Putovanje maloletnika

Putovanje maloletnika

Maloletnici do 5 godina ne mogu da putuju samostalno. U interkontinentalnom saobraćaju ova granica je podignuta na 7 godina.

Deca stara od 5 (ili 7) do 12 godina mogu da putuju bez pratnje roditelja, staratelja ili druge odrasle osobe, ali se za njihovo putovanje mora obezbediti službena pratnja.

Stariji maloletnici uzrasta od 12 do 18 godina mogu putovati samostalno bez pratnje odraslih osoba i bez pomoći aerodromskog i kabinskog osoblja tokom putovanja.

Aviokompanije ne propisuju posebno putovanje starijih maloletnika i za njih ne traže nikakvu dodatnu dokumentaciji, ali je ovakvo putovanje potrebno da bude usklađeno sa domaćim propisima o putovanju u inostranstvo maloletnih lica (Zakon o putnim ispravama).

Prama propisima Republike Srbije, sva maloletna lica u Republici Srbiji moraju imati sopstvenu putnu ispravu (pasoš) za putovanje u inostranstvo.

Saglasnost roditelja (staratelja)

Mlađa maloletna lica (do 12 godina) u inostranstvo obavezno putuju sa pratiocem koji ima ovlašćenje ili saglasnost roditelja, ako roditelji ne putuju sa njima.

Saglasnost možete preuzeti ovde (pdf)

Starija maloletna lica (od 12 do 18 godina) ako putuju sami bez pratnje roditelja (ili staratelja) onda treba da poseduju njihovu saglasnost. Neophodno je da se oba roditelja (ili staratelja) potpišu i da se saglasnost overi u opštini ili sudu.

Ne postoje propisi koji su obavezujući u pogledu saglasnosti za decu, ali je ona preporučljiva, pošto je mogu tražiti ne samo na izlasku iz zemlje, već i na ulasku u drugu zemlju što bi u slučaju da je deca ne poseduju moglo da proizvede ogromne probleme. Pogranična policija može ali i ne mora tražiti saglasnost u zavisnosti od njihove procene.

Deca razvedenih roditelja

Deca čiji su roditelji razvedeni putuju samostalno u inostranstvo tako što nose sa sobom saglasnost roditelja koji je zakonski staratelj, kao i pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja koja mora biti overena u opštini ili sudu.

U slučaju da je drugi roditelj nedostupan ili sprečen da da saglasnost, potrebno je konsultovati nadležni Centar za socijalni rad od koga se dobija potreban dokument.

Deca sa jednim živim roditeljem (starateljem)

Kada je jedan od roditelja (staratelja) preminuo, deca pored saglasnosti živog roditelja (staratelja) treba da imaju i kopiju Izvoda iz knjige umrlih za drugog roditelja (staratelja). Ovaj dokument treba posedovati i kada maloletnici putuju sami ali i kada putuju sa roditeljem (starataljem) ili u pratnji druge ovlašćene odrasle osobe, kao i kada putuju kao nepraćena deca.