»Pasoška i carinska kontrola

Pasoška i carinska kontrola

Optimised by Bayyraq.com

Pasoška i carinska kontrola su mesto gde se vrši sledeća veoma detaljna (najsveobuhvatnija) provera putnika. Na ovom mestu postoje veliki skeneri kroz koje prolaze svi putnici i posetioci aerodroma koji prolaze na avio stranu terminala. Prilikom prolaska kroz skenere od putnika se traži da skinu sa metalne predmete (kaiševe, nakit). Često se traži i skidanje cipela.

Putnici treba da izvade sve predmete iz džepova. Sve sitnice koje ste morali da izdvojite stavljate u plastične duboke tacne koje dalje puštate pokretnom trakom kroz mali skener zajedno sa ručnim prtljagom, dok vi prolazite kroz veliki skener. Sa druge strane se nalaze radnici obezbeđenje (bilo aerodromske službe bilo policije) koji vam mogu zatražiti da pokažete sadržaj torbi ili džepova.

Nakon skenera na red dolaze carinici kod kojih prijavljute sve vrednosti koje želite da iznesete iz zemlje. Kod carinskog službenika se dobijaju obrasci koje je potrebnmo popuniti. Putnici obično prijavljuju tehničku robu, odnosno fotoaparate i kamere mada to u poslednje vreme nije neophodno posebno ne za brojne jednostavne fotoaparate. Profesionalniju, ozbiljniju i skuplju opremu uvek treba prijaviti. Popunjavanje formulara nije komplikovano i ne traje dugo.

Nakon carinske kontrole sledi policijska-pasoška kontrola. Svi putnici koji su prošli prethodne provere stoje u više redova koji su u zavisnosti od aerodroma podeljeni po kategorijama putnika. Mogu se formirati posebni redovi za putnike iz Šengenske zone, za one iz nešengenske zone ili za putnike iz Srbije i sl.

Putnik treba da pronađe red koji odgovara njemu i da u tom redu sačeka na poziv službenika da priđe. Putnik policijskom službeniku predaje na uvid pasoš i bording kartu. Policajac proverava identitet putnika, ispravnost dokumentacije. Podaci o putniku se šalju kompjuterski na dodatnu proveru po domaćim i međunarodnim poternicama.

Nakon svih ovih provera putnik se nalazi u pograničnoj zoni. Kada se uputi ka svom gejtu (izlazu) moraće da prođe još jednu skenersku kontrolu koja je na samom ulasku u gejt. Ukoliko se među predmetima koje posedujete nalazi bilo šta sa spiska predmeta koje je zabranjeno unositi u avion onda će vam to biti oduzeto. Prilikom izlaska iz gejta ka aviomostu ili autobusu putnicima se vrši pregled pasoša (id karte) i boarding karata.

Poslednju bezbednosnu proveru putnici imaju prilikom ulaska u avion i zauzimanja svojih mesta. Kabinsko osoblje je takođe obučeno da posmatra putnike i da svaku sumnjivu pojavu koju uoči prijavi kapetanu na letu koji će dalje preduzeti neophodne mere. Putnik koji je iz bilo kog razloga sumnjiv može biti izveden iz aviona i upućen na dodatne provere.