»Gubljenje konekcije

Gubljenje konekcije

Putnici čije putovanje obuhvata više letova uz presedanje na nekom usputnom aerodromu su transferni putnici, a aerodrom na kome obavljaju presedanje naziva se transferni aerodrom.

Aviokompanije osim direktnih letova koje imaju u svojoj ponudi putnicima nude i transferne letove, najčešće sa presedanjem na svom glavnom aerodromu koji se naziva „hub“ (čvorište).

Putnik koji poseduje aviokartu koja uključuje transfer na drugi avion i drugi let ostvaruje ista prava kao i svaki drugi putnik koji putuje direktno. Ukoliko je putniku izdata jedna karta za celokupno putovanje onda je aviokompanija odgovorna za gubitak konekcije u slučaju kašnjenja prvog leta.

Kašnjenje prvog leta

Ukoliko prvi let kojim putnik stiže na transferni aerodrom kasni, putnika mogu čekati na ukrcavanje za naredni let, ali to nije obavezna praksa. O ovome odlučuje posada na drugom letu u dogovoru sa službenicima aviokompanije. Ukoliko prvi let razumno kasni a drugi let ima mogućnosti kratkotrajnog odlaganja poletanja onda će aviokompanija sačekati svog putnika ili putnike. Ukoliko se proceni da je kašnjenje veliko ili da može ozbiljno narušiti dalji red letenja aviokompanije onda drugi let poleće na vreme, a putnik koji je propustio svoj tranzit ima mogućnost da problem reši rerutiranjem koje će dogovoriti sa predstavnikom aviokompanije.

U tom slučaju putnik neće imati nikakve dodatne troškove, a aviokompanije je dužna da mu obezbedi pomoć u vidu hrane i pića primerenu dužini čekanja na naredni let. Ako je novi let sledećeg dana, aviokompanije je obavezna da putniku obezbedi hotelski smeštaj (minimum tri zvezdice) kao I transfer od aerodroma do hotela i nazad.

Minimum Connecting Time

Samo su konektovani letovi za koje je izdata jedna aviokarta povezani, a aviokompanije imaju odgovornost prema ovom putniku tokom celog putovanja uključujući i transfer na aerodromu.
Letovi koji se nadovezuju ali za koje su izdate dve odvojene karte se ne smatraju povezanim letovima i za njih ne važe nikakava pravila o transferu i aviokompanije ne snose nikakvu odgovornost u slučaju kašnjenja leta zbog koga je propuštena konekcija.

Prilikom pravljenja rezervacije sistemi su podešeni tako da automatski izbacuju nepovoljne konekcije iz prikaza.

Na osnovu minimalnog vremena potrebnog za konekciju (minimum connecting time) rezervacioni sistem prikazuje samo one konektovane letove koji putniku omogućavaju da obavi presedanje uz poštavnje svih usputnih aerodromskih procedura.

Svaki aerodrom određuje sopstveno minimalno vreme na osnovu organizacije na aerodromu i njegove veličine, a aviokompanije su dužne to vreme da poštuju.

Aerodromske procedure

Transferni putnici moraju da prođu određene aerodromske procedure. Iako se nalaze u tranzitnoj aerodromskoj zoni, oni ponekad moraju da prođu pasošku kontrolu, ako je njihov transfer sa međunarodnog na domaći let. Ovo važi i kada se transfer obavlja sa vanšengenskog na unutaršengenski let.

Putnike koji su propustili naredni let zbog zadržavanja na aerodromu usled gužve na pasoškoj kontroli ili KD kontroli, a njihov prvi let je bio na vreme, aviokompanija može da odbije da besplatno prebaci na drugi let.Nijedan zakon ni domaći ni evropski se ne bavi ovom situacijom, a aviokompanije smatraju da nisu dužne da putniku omoguće besplatno naredni let pošto nisu ni bile odgovorne za kašnjenje.

Osim pasoške kontrole putnik često treba da prođe i kontradiverzionu-kontrolu (KD kontrola) ili prilikom ulaska u gejt ili prilikom prolaska iz jedne u drugu aerodromsku zonu. Ovakve kontrole postoje unutar tranzitnih zona na svim mestima gde može doći do mešanja dolaznih i odlaznih putnika.

Registracija transfernih putnika je takođe obavezna ukoliko putnik nije registrovan za celokupno putovanje još na polaznom aerodromu. U tom slučaju on na početku putovanja dobija sve boarding karte (kupone za ukrcavanje), za svaki let posebno.

Ako se desi da izgubi kupon za ukrcavanje za naredni let, treba da se hitno javi na transferni šalter.

Prilikom registracije za naredni let putnik registruje i svoj prtljag obično do krajnje destinacije. Od ovog pravila se može odstupiti ukoliko se radi o transferu sa međunarodnog na domaći let. Tada pojedine države mogu zahtevati carinjenje unete robe i prtljag se mora preuzeti na transfernom aerodromu, potom treba da prođe carinsku proceduru i onda ponovo mora biti registrovan za naredni (domaći) let.