»Registracija transfernih putnika

Registracija transfernih putnika

Registracija transfernih putnika (Transfer Check-in, Transit check-in) je procedura registracije putnika za transferni let koja se obavlja na aerodromu presedanja.

Prilikom kupovine aviokarte koja sadrži više segmenata i koja se odnosi za putovanje koje obuhvata i presedanje na nekom od tranzitnih aerodroma potrebno je proveriti sa aviokompanijom ili avioagentom koje su neophodne procedure.

Za svaki segment putovanja (svaki let posebno) putnik i njegov prtljag moraju biti registrovani (check-in). Kod složenih putovanja koja sadrže dva ili više letova u jednom pravcu moguće je više kombinacija registracije.

Na velikim transfernim aerodromima postoje šalteri za registraciju transfernih putnika, a postoje i automati za samostalno čekiranje.

Kompletna registracija na odlaznom aerodromu

Na odlaznom aerodromu putnik može izvršiti kompletnu registraciju. Predaja prtljaga se vrši samo na odlaznom aerodromu. Tako predati prtljag se automatski registruje za celokupno putovanje odnosno dobija prtljažnu nalepnicu zahvaljujući kojoj će preko tranzitnog aerodroma biti otpremljen na avion za krajnju destinaciju.

O prtljagu putnik ne vodi nikakvu dodatnu brigu i preuzima ga tek na krajnjem dolaznom aerodromu. Ovo ne važi za ručni prtljag za koji se podrazumeva da ga nosite svuda sa sobom. Putnik takođe dobija kupone za ukrcavanje za sve letove tokom putovanja u jednom smeru. Sa tim kuponima putniku nije potrebna dodatna registracija na transfenim aerodromima.

Delimična registracija na odlaznom aerodromu

Najčešći slučaj kod složenih putovanja je da se putnik na odlaznom aerodromu čekira samo za prvi let (prvi segment) ali se njegov prtljag čekira za celo putovanje, tj. on ga preuzima tek na kraju puta.

Ovakva registracija zavisi od aviokompanija za čije letove putnik ima kartu. Ako su aviokompanije partnerske ili iz iste alijanse onda je verovatno moguće da se putnik čekira na početku putovanja za celo putovanje.

Ako, kompanije imaju samo izvesni komercijalni sporazum (SPA, code-share) onda je najverovatnije da će se putnik čekirati odvojeno, tj. na odlaznom aerodromu samo za prvi let a potom na ostalim aerodromima za svaki naredan posebno.

Ponekad se može desiti da se od putnika zahteva i da svoj prtljag prijavi posebno za svaki let. Ovo se obično dešava kada se vrši transfer sa međunarodnog na domaći let. Tada je neophodno da putnički prtljag prođe carinsku kontrolu.

Procedure u slučaju da je potrebna dodatna registracija transfernih putnika

  • U slučaju dodatne registracije potrebno je po napuštanju letelice na aerodromu presedanja izaći iz zone gejta u tranzitnu zonu aerodroma, zatim je potrebno izvršiti registraciju na šalteru za tranzit i nakon toga pronaći put kroz tranzitnu zonu do izlaznog gejta za naredni let.
  • U slučaju da se menja terminal na velikim aerodromima biće potrebno da se putnici prebace nekim vidom unutaraerodromskog transporta. Na velikim aerodromima postoje bpojne interne železničke ili autobuske veze. Ovi mali vozovi ili autobusi funkcionišu po principu šatl prevoza (non stop, sa malim vremenom čekanja između polazaka) i spajaju sve terminale.
  • Putnici koji su u tranzitu ne napuštaju tranzitnu zonu tj. ne prolaze carinsku i pasošku kontrolu.

Fotografija: Putokaz za tranzit na beogradskom aerodromu, (c) beg.aero