»Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje

Putnici koji putuju u inostranstvo treba da budu pokriveni međunarodnim zdravstvenim osiguranjem. Ovo osiguranje treba da pokriva njihov boravak u inostranstvu od dana kada ulaze u stranu zemlju pa do dana kada se vrate.

Iako ovo osiguranje nije obavezno ono je preporučljivo zato što su troškovi lečenja u inostranstvu daleko veći nego kod nas, pa će putnik njegovom uplatom osigurati sebi adekvatno lečenje i medicinsko zbrinjavanje.

Paketi međunarodnog zdravstvenog osiguranja su različiti u zavisnosti od osiguravajuće kuće i podrazumevaju razne vidove lečenja i zbrinjavanja kao i visine osiguravajuće polise.

Putnici treba da se raspitaju pre uplate i da izaberu ono osiguranje koje će ih najviše zaštititi.

Međunarodno zdravstveno osiguranje je bilo obavezno za dobijanje šengenske vize u vreme kada je ova viza bila neophodna državljanima Republike Srbije.

Sada kada nam viza nije potrebna osiguranje je i dalje potrebno i granična policija zemalja Šengenske zone može odbiti ulazak putniku ukoliko ne poseduje ovo osiguranje. Na pasoškoj kontroli obično ne traže na uvid osiguranje, ali se ova mogućnost ne može isključiti.

Međunarodno zdravstveno osiguranje važi od trenutka ulaska u zemlju za koju je kupljeno. Ono se ne može koristiti u zemlji porekla.

Iznos međunarodnog zdravstvenog osiguranja nije visok i može ga priuštiti svako ko putuju u inostranstvo. Neka okvirna cena za osiguranje koje pokrive zemlje Evropske unije i Turske iznosi oko jednog evra po danu boravka. Putnici treba da znaju da mogu ostvariti popust ako rade grupno ili porodično osiguranje. Isto tako troškovi osiguranja rastu ako se radi o avanturističkom ili sportskom putovanju (skijanje na primer) ili ako se radi o starijim osobama.

Zdravstveno osiguranje na aerodromu

(u tranzitnoj zoni)

Na svim velikim putničkim međunarodnim aerodromima postoji zdravstvena ambulanta. Pregled aerodromskog lekara usled zahteva aviokompanije (ako putnik ima vidljive simptome neke bolesti) ili izdavanje lekarskog uverenja za potrebe leta, se ne plaćaju.

Usluge aerodromskog lekara su ograničene samo na potrebe leta i na konkretan zahtev aviokompanije i pravila za ukrcavanje na let. U slučaju bilo kakve nezgode ili iznenadno pogoršanog zdravstvenog stanja putnici svuda u svetu imaju pravo na besplatnu hitnu medicinsku pomoć.

Putnici koji imaju iznenadnih zdravstvenih problema na aerodromu, kako u odlaznom holu tako i u tranzitnoj (izvangraničnoj) zoni mogu dobiti hitnu medicinsku pomoć (paramedic) i za to im nije potrebno nikakvo zdravstveno osiguranje.
……………………………………………
Foto: Medicinska pomoć u tranzitnoj zoni na frankfurtskom aerodromu, (c) Flickr, F.X. Enderby

Osiguravajuće kuće u Srbiji

koje pružaju usluge međunarodnog zdravstvenog osiguranja

AXA OSIGURANJE 011/71-55-444 Link na sajt
BASLER 011/2222-800 Link na sajt
DDOR NOVI SAD 021/480-2222 Link na sajt
DELTA GENERALI 011/222-0-555 Link na sajt
DUNAV OSIGURANJE 0800-386-286 Link na sajt
GRAWE 011/2092-600 Link na sajt
MERKUR OSIGURANJE 011/785-27-27 Link na sajt
SAVA OSIGURANJE 011/36-44-888 Link na sajt
TAKOVO OSIGURANJE 034/303-000 Link na sajt
TRIGLAV OSIGURANJE 0700-505-555 Link na sajt
UNIQA 011/20-24-100 Link na sajt
WIENER STADTISCHE 0800-200-800 Link na sajt