»Automatska

Automatska

lufthansa-kiosk

Automatska registracija za let ili self-service check-in je moguće obaviti na samom aerodromu na kom postoje automati (kiosci) za ovaj vid registracije. Automati podsećaju na samostojeće bankomate i nalaze se u sali za čekiranje nedaleko od šaltera. Putnici izbegavaju gužve na šalterima i sami obave sve procedure.

Na automatu (kiosku) je potrebno nakon izbora jezika izvršiti identifikaciju uz pomoć pasoša. Pasoš se postavlja na otvoreni skener i nakon identifikacije putniku na monitoru izlaze lični podaci kao i podaci o letu.

Potvrdom identiteta i leta putnik započinje proceduru registracije. On ima mogućnost izbora sedišta jednostavnim klikom na šematski prikaz putničke kabine, bira prtljag (broj kofera) koje predaje a zatim završava registraciju potvrdom unetih podataka i štampanjem kupona za ukrcavanje kao i kupona za prtljag.

Predaja prtljaga

Putnik koji se ovako registrovao za let može da preda svoj prtljag na brzim šalterima. To su posebni “drop-off” šalteri ili ako oni ne postoje onda su to šalteri za biznis klasu. Nakon toga putnik se može uputiti na pasošku kontrolu.

Šalteri za predaju prtljaga takođe mogu biti automatizovani. U poslednje vreme na velikim aerodromima se nalaze samostalni drop-off automati. Oni mogu biti potpuno nezavisni i odvojeni od automata za registraciju putnika a mogu biti i zajedno sa automatom za registraciju (pogledati fotografiju broj 5: Lufthansini kiosci na minhenskom aerodromu).

Automatska registracija za transfer

Putnici koji su u tranzitu a na početnoj destinaciji nisu dobili boarding kartu za drugi let, moraju da se registruju posebno za taj drugi let. Na tranzitnim aerodromima postoje šalteri za registraciju transfernih putnika unutar tranzitne zone. Na velikim aerodromima u tranzitnoj zoni postoje i automati (kiosci) za samostalnu registraciju kako bi se ubrzao transfer.

Oni funkcionišu na isti način kao i prethodno opisani automati za samostalnu registraciju. Putnik treba da se identifikuje svojim pasošem i da po otpočinjanju procedure izabere željeno sedište i da odštampa svoj kupon za ukrcavanje.

   Aerodrom Nikola Tesla Beograd
Na beogradskom aerodromu su od 21. decembra 2012. postavljeni  kiosci za samostalno čekiranje putnika. Dva kioska se nalaze na Terminalu 2 ispred šaltera za čekiranje u zoni “1”. Kiosci su trenutno dostupni putnicima dve aviokompanije Austrian Airlinesa i Lufthanse, ali se očekuje da će se i druge aviokompanije uključiti u projekat i da će omogućiti svojim putnicima samostalnu prijavu za let. Putnici koji se čekiraju na kioscima mogu da predaju svoj prtljag na posebnom šalteru koji je označen kao “drop-off”.