»Prevoz životinja

Prevoz životinja

Prevoz kućnih ljubimaca avionom je veoma stresan za vlasnike, a još više za same životinje. Kao što i čoveku boravak u vazduhu i letenje nisu prirodna stanja i radnje tako i životinjama (izuzev ptica) ova aktivnost ne predstavlja nešto normalno.

Za razliku od čoveka koji je svestan promena i u stanju je da se prilagodi na novo okruženje pa tako i na let, životinjama se ne može objasniti šta ih očekuje i šta treba da rade tokom leta. Bez ikakve sumnje letenje avionom za životinje je veoma stresno, a ovakvo putovanje se nažalost može imati i smrtni ishod.

Kako jedan pas ili mačka reaguju na promene pritiska tokom leta, na turbulencije ili na zvuk aviona to čovek ne može znati. Veterinari i naučnici su uspeli da otkriju pojedine rase kojima zbog fizionomije letenje nije nikako preporučljivo.

Utvrđeno je da psi i mačke sa kratkom njuškom umiru češće i da je razlog tome njihova fizionomija, to jest njihova kratka njuška prouzrokuje otežano disanje što posebno može biti izraženo tokom leta kada se nalaze u prtljažnom delu aviona gde pritisak i temperatura mogu biti drugačiji nego u putničkoj kabini.

Zbog toga je od 2010. u mnogim aviokompanijama zabranjen prijem na let pasa i mačaka koji imaju kratke njuške.

Prevoz životinja avionom inače podleže veoma strogim pravilima. Na ovaj vid prevoza primenjuju se pravila za prevoz prtljaga, sigurnosna pravila, imigraciona pravila, veoma stroga sanitarna i veterinarska pravila, ali i kulturna pravila pojedinih regiona.

U pojedinim islamskim zemljama (prvenstveno region Persijskog zaliva i Bliski istok) prevoz životinja u putničkoj kabini, pa čak i u prtljažnom delu nije dozvoljen. Arapske države dozvoljavaju prevoz sokolova koji su omiljene životinje i statusni simbol bogatih šeika, ali retko koja od njih odobrava prevoz pasa i mačaka.

Pojedine države za unošenje životinja na svoju teritoriju postavljaju izuzetno stroge zahteve, koji u slučaju da se radi o ostrvskim zemljama mogu podrazumevati i višemesečni karantin (Velika Britanija na primer).

Aviokompanije odlučuju o prevozu životinja samostalno sledeći prepruke međunarodnih organizacija i domaćih i stranih zakona. Da li će neka aviokompanija prevoziti životinje zavisi i od njenih tehničkih mogućnosti (tipovi aviona i njihove karakteristike) kao i od poslovne politike.

Kućni ljubimci u pratnji svojih vlasnika mogu putovati avionom ako su ispunjeni svi uslovi koje je propisala aviokompanija. Kućni ljubimci se mogu prevoziti na tri načina: u putničkoj kabini, u odeljku za prtljag ili u robnom odeljku.

Životinje se moraju prevoziti u specijalnim boksovima (kavezima) a njihov prevoz se plaća po posebnoj tarifi koja zavisi od aviokompanije. Cena se kreće od 70 do 200 evra u zavisnosti od pravila koja propisuje aviokompanija.

Veterinari savetuju vlasnicima kućnih ljubimaca da ih stavljaju u avion samo ako baš mora. Ako je moguće ljubimca treba prevoziti u putničkoj kabini jer mu boravak pored svog vlasnika pomoći da lakše prebrodi let, a pre poletanja ljubimcu može da se da neki lek za umirenje uz obaveznu konsultaciju sa veterinarom koji se inače brine o životinji i koji će najbolje znati šta joj odgovara.