»Prenošenje novca

Prenošenje novca

Svaka država samostalno propisuje pravila o unošenju ili iznošenju gotovog novca iz zemlje. Ova pravila postoje kako bi se sprečilo pranje novca, finansiranje terorističkih aktivnosti ili druge kriminalne aktivnosti.

Prema domaćim zakonima u Srbiji unošenje novca u zemlju nije ograničeno, ali se za iznose preko 10.000 evra traže potvrde o poreklu. Iznošenje veće količine novca iz zemlje nije moguće. Za iznos do 10.000 evra nema nikakvih posebnih pravila, dok se preko ovog iznosa novac ne može iznositi.

Domaći državljani koji žive i rade u inostranstvu:

 • mogu uneti neograničeni iznos deviza.
 • iznos koje unose dužni su da prijave radi dobijanja potvrde na osnovu koje iste mogu vratiti prilikom prvog izlaska iz zemlje.
 • uvek mogu izneti sumu do 10.000 EVRA.
 • mogu izneti i devize koje su podigli sa svog deviznog računa u zemlji, odnosno devizne štedne knjižice, uz potvrdu banke koja važi prilikom prvog izlaska iz zemlje.
 • dinari se mogu izneti do iznosa dinarske protivvrednosti 10.000 EVRA po osobi.
 • suma veća od 10.000 EVRA dinarske protivvrednosti može se uneti samo ako su kupljeni kod strane banke uz potvrdu te banke.
 • ukoliko se istovremeno iznose devize, dinari i putnički čekovi suma ne može biti veća od 10.000  EVRA.
 • platne kartice se mogu slobodno unositi i iznositi.
 • hartije od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima mogu se iznostiti slobodno.

Strani državljani koji dolaze u zemlju turistički, poslovno, u tranzitu

 • mogu uneti neograničenu sumu deviza.
 • iznos deviza koji unose prijavljuju cariniku radi dobijanja potvrde na osnovu koje iste mogu vratiti prilikom prvog izlaska iz zemlje.
  uvek mogu izneti sumu do 10.000 EVRA.
 • mogu izneti devize koje su podigli sa svog deviznog računa, odnosno devizne štedne knjižice u našoj zemlji, uz potvrdu banke, koja važi prilikom prvog izlaska iz zemlje.
 • strani državljani koji žive i rade u zemlji duže od jedne godine mogu izneti do 10.000  ili putničke čekove do te sume.
 • dinari se mogu unositi i iznositi do iznosa dinarske protivvrednosti 10.000  EVRA po osobi.
 • veća suma od 10.000  EVRA dinarske protivvrednosti može se uneti samo ako su kupljeni kod strane banke uz potvrdu te banke.
 • ukoliko se istovremeno iznose devize, dinari i putnički čekovi, suma ne može biti veća od 10.000  EVRA.
 • platne kartice se mogu slobodno unositi i iznositi.
 • hartije od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima mogu se iznositi slobodno.