»CSA – Czech Airlines

CSA – Czech Airlines

Češka aviokompanija jedna je od najstarijih na svetu. Nastala je 1923. godine kao državna Češko-slovačka aviokompanija. Prvi domaći let bio je na liniji Prag-Bratislava a interesantno je da je prvi međunarodni let obavljen između Praga i Zagreba (tadašnja Jugoslavija) 1930. ČSA je bila jedna od prvih evropskih aviokompanija koje su u upotrebu uvele mlazne avione. To su bili sovjetski Tupoljevi 104 1957. godine. Avione sovjetske proizvodnje ČSA je potpuno izbacila iz upotrebe tokom devedesetih prešavši na avione zapadnih proizvođača. ČSA je danas moderna i uspešna evropska aviokompanija, članica Sky Team alijanse. ČSA je aviokompanija koja leti između Praga i Beograda preko 70 godina sa prekidom samo za vreme sankcija i ratova u Jugoslaviji.