»Razne takse

Razne takse

Državna taksa

Svaka država naplaćuje državnu taksu kao vid posebnog poreza na prevoz. Ova taksa je mala i iznosi svega par evra po karti. Zavisi od države a naplaćuje se za svaku državu posebno. Ne naplaćuje se za države preleta već samo za države u kojima su početna i krajnja destinacija.

Ako se leti na relaciji Beograd – Amsterdam, biće naplaćene dve državne takse: jedna srpska i jedna holandska a neće bit naplaćene takse država iznad kojih je avion leteo na svojoj ruti (Mađarska, Austrija i Nemačka).

Međunarodno osiguranje putnika tokom leta

Ovo je osiguranje propisano međunarodnim pravilima o vazdušnom saobraćaju i ono je obavezno za sve putnike uključujući i decu ali i infante (bebe). Ponekad aviokompanije ne naplaćuju ovo osiguranje bebama. Ovo osiguranje nije zdravstveno koje vam i nije potrebno dok ste u avionu, već se radi o osiguranju u slučaju nesreće. Svi putnici avionom su osigurani da u slučaju avionske nesreće imaju obezbeđanu finansijsku pomoć u slučaju invaliditeta ili da njihovi bližnji imaju finansijsku pomoć u slučaju smrti. Ovakva osiguranja su standardni sastavni deo svih putnih karata za sve vidove saobraćaja. Putnici plaćaju ovo osiguranje i kada kupuju autobuske i vozne karte.