»Bezbednosne i sigurnosne procedure

Bezbednosne i sigurnosne procedure

Aerodromi su među najzaštićenijim mestima na planeti. Na aerodromima su bezbednosne procedure veoma ozbiljne, kompleksne i brojne.

Prve provere putnici mogu imati već na samom ulasku u aerodromsku zgradu. Nekada je i na beogradskom aerodromu bilo skenera na samom ulasku što je kasnije uklonjeno. Međutim ovakve procedure su uobičajene na nekim aerodromima; posebno na Bliskom istoku.

Bezbednosnoj proveri putnici se izlažu već prilikom čekiranja iako toga možda nisu ni svesni. Službenici avio kompanija su obučeni da posmatranjem putnika tokom čekiranja uoče potencijalne pretnje kako po bezbednost tako i po zdravlje.

Na zahtev službenika putnik može biti podvrgnut dodatnoj proveri od strane lekara ako se posumnja na njegovo zdravstveno stanje ili od strane radnika obezbeđenja ako je putnik izazvao sumnju.

Na šalteru za čekiranje se vrši i prva provera identiteta i to je veoma važno da bi se utvrdilo da li zaista putuje osoba na koju glasi karta i da li je osoba koja se predstavlja zaista ona na koju glase i karta ali i pasoš.

Kontra-diverziona (KD) kontrola

Putnici i njihov ručni prtljag se proveravaju najmanje jednom pre ulaska u avion.

KD kontrole su nekada smeštene na ulasku u tranzitnu zonu, a nekada na ulasku u gejtove bilo u zonu sa nekoliko gejtova ili u zonu jednog jedinstvenog gejta.

KD kontrole postoje i unutar tranzitnih zona ako su one izdeljene na domaći i međunarodni saobraćaj ili na šengen i nešengen i slično.

Skeneri

Putnici se jedan po jedan puštaju kroz skenere. Ručni prtljag i druge lične stvari prolaze kroz drugi skener. Ova dva skenera se nalaze jedan pored drugog, a njima se na pojedinim aerodromima može pridružiti i treći skener za obuću.

Pre prolaska kroz skener za putnike potrebno je obave neophodne pripreme:

  • skinuti kaiš
  • skidnuti nakita
  • skinuti jaknu, kaput, sako i odložiti ga u plastičnu kutiju.
  • izvaditi sve sitnice iz džepova (mobilne telefone, maramice, sitniš, pasoš, kartu, bombone…)
  • odložiti sve lične stvari iz džepova, kaiš i nakit u plastične kutije
  • ako službenik zahteva skidanje cipela onda i njih odložiti u plastičnu kutiju
  • kutije sa ručnim prtljagom i ostalim stvarima staviti na pokretnu traku i pustiti da prođu kroz skener

Putnici oslobođeni svih ovih stvari prolaze kroz skener za putnike. Oni treba da službeniku koji se nalazi pored skenera naglase ako imaju pirsing, bilo kakvo ugrađeno metalno medicinsko pomagalo (veštačke kukove, bajpas, stent, razne proteze, zubne implante). Ovakvi predmeti se nalaze na tačno određenim mestima i službenik neće imati sumnju da se zaista radi o njima kada ih ugleda na skeneru.

Trudnice i skeneri
Trudnice treba da se jave službeniku pored skenera i da mu kažu da su u drugom stanju, ako to još nije vidljivo. Iako skeneri ne štete trudnicama, one će ipak najverovatnije biti pregledane uz pomoć ručnog metal detektora.

Osobe koje imaju zaostale gelere u telu treba to obavezno da naglase službeniku na rendgenu, a vrlo je moguće da će im biti potreban neki vid medicinske potvrde (možda čak i rendgen snimak dela tela u kome se geleri nalaze.