»Hipoksija

Hipoksija

zevanje

Vazduh u putničkoj kabini ima smanjen nivo kiseonika.

Smatra se da se količina kiseonika kreće oko 90% od uobičajene, potrebne za normalno funkcionisanje čoveka.

Međutim i tako smanjena količina kiseonika je sasvim dovoljna osobama koje su psihofizički zdrave.

Hipoksija je stanje koje nastaje usled smanjene količine kiseonika u ćelijama i tkivima što može izazvati poremaćaj u radu unutrašnjih organa.

U zavisnosti od brzine gubitka kiseonika razlikuje se više vrsta hipoksije, a u vazduhoplovstvu je najznačajnija upravo ona koja nastaje veoma brzo i to usled narušenog hermetički zatvorenog prostora putničke kabine. Ukoliko se ovakva situacija desi, iz kaseta iznad sedišta ispadaju maske za udisanje kiseonika.

Ove pojave su moguće usled dekompresija. Veoma se retko dešavaju i izuzetno su opasne. Ukoliko se desi dekompresija aviona postoji ogroman rizik po zdravlje i živote putnika.