»SPA Ugovor

SPA Ugovor

Ugovor o prodaji i cenama je najčešći ugovor između dve aviokompanije.  Poznat je kao SPA ugovor (Special Prorate Agreement) i odnosi se na zajedničke cene i zajedničku prodaju. Dve aviokompanije se dogovaraju oko zajedničkog prevoza putnika na određenoj ruti na kojoj lete samo delimično.

Na ovaj način se izbegava veoma nepovoljan MPA ugovor i putnicima se omogućavaju povoljniji uslovi. SPA ugovori su veoma precizni i njima se definišu cene karata usklađene sa sezonalnošću, tranzitni gradovi, uslovi tarifa (promene, otkazivanja karte i dr.) period i uslovi prodaje i slično.

SPA ugovori su veoma značajni u avio saobraćaju. Aviokompanije zahvaljujući njima povećavaju sopstveno prisustvo na tržištu, kako svom matičnom tako i na drugim tržištima širom sveta. Na ovaj način se povećava prodajna sposobnost jedne aviokompanije koja putnicima može da ponudi daleko veći izbor destinacija i mogućnosti.

Zahvaljujući SPA ugovoru Jat Airways je, na primer, veoma prisutan na tržištu Australije iako do tamo nema direktnih letova. Isto tako su i kompanije sa kojima Jat ima SPA ugovor prisutne na tržištu Srbije iako ne lete direktno do Beograda (Emirates, Etihad, Singapore Airlines, Iberia i mnoge druge). Ovakva ugovor je veoma značajan za slabije emitivna tržišta tj. tamo gde ne postoji dovoljan broj putnika na nekoj ruti da bi direktna linija bila isplativa ali ipak ima dovoljno putnika da bi takva linija bila potrebna. Primer sa Australijom i Jatom najbolje ilustruje prednosti ovakvih ugovora.


Ilustracija: Najznačajniji SPA ugovori Jat Airways-a

Ovi ugovori postoje kako unutar avio alijansi tako i van njih. Aviokompanije nezavisno od članstva u alijansama samostalno sklapaju ugovore sa drugim kompanijama. SPA ugovori unutar alijansi su osnova međukompanijske saradnje pa je često ovakvo povezivanje prvi korak ka spajanju u alijanse ili ka pristupanju neke nove aviokompanije u punopravno članstvo.

Na ruti između Srbije i Australije ni jedna aviokompanija ne leti u celosti. Kako Jat Airways leti do gradova iz kojih neke druge aviokompanije lete do Australije onda se Jat Airways i, na primer, Emirates dogovore o zajedničkom prevozu putnika između Beograda i Sidneja preko Dubaija. Jat doveze putnike do Dubaija, gde ih preuzima Emirates i dalje nastavljaju putovanje ka Sidneju.

Ovakvo putovanje je moguće i na osnovu MPA ugovora ali bi se onda cene formirale po globalnim cenama rezervacionih sistema i bile bi veoma visoke te kao takve ne bi bile ni malo povoljne niti konkurentne. Iz tog razloga se dve kompanije (Jat i Emirates) dogovore o zajedničkoj prodaji određenog broja mesta (sklapa se SPA ugovor) na ovoj ruti po jedinstvenom tarifnom sistemu (više različitih cena u zavisnosti od uslova putovanja). Svaka kompanija odredi svoju buking klasu koju će nameniti ovoj ponudi i formiraju se zajednički cenovnici.

Kada putnik izabere ovakvu kartu i kupi je, on dobija itinerer u kome se nalaze letovi dve aviokompanije. Njegova karta je kupljena po povoljnijoj ceni i njegovo putovanje iako ima presedanje je jedinstveno. Prtljag će mu biti čekiran u Beogradu sve do Australije.Karta mu je izdata na obrascu Jat Airwaysa koji je do Dubaija i ugovorni i stvarni prevozilac dok je od Dubaija Jat samo ugovorni prevozilac dok je kompanija Emirates stvarni prevozilac. Za sve probleme tokom putovanja odgovorne su podjednako obe aviokompanije (i stvarni i ugovorni avioprevoznik).

Ako bi povratna aviokarta na relaciji Beograd – Sidnej bila izdata po SPA ugovoru Jat Airways i neke druge aviokompanije ona bi najmanje koštala između 1000 i 1100 evra bez taksi. Ako bi na ovoj ruti bila izdata bilo kakva karta sa bilo kojim kompanijama preko bilo kojih aerodroma i bez ikakvog bialteralnog sporazuma aviokompanija onda bi ovakva karta koštala po MPA ugovoru čak 8000 evra. Ove cene se nazivaju “IATA cenama”