»Rim – Leonardo da Vinci

Rim – Leonardo da Vinci

Rim ima dva velika aerodroma. Stariji Ćampino (Ciampino) se nalazi bliže gradu i njega koriste niskotarifne kompanije dok je glavni rimski aerodrom udaljeniji. Nalazi se pored gradića Fjumićino (Fiumicino) na obali Tirenskog mora. Aerodrom nosi naziv po čuvenom italijanskom renesansnom umetniku i naučniku Leonardu da Vinčiju (Leonardo da Vinci), koji se smatra tvorcem proto helikoptera, naprave sa krilima uz pomoć koje se leti.