»Putovanje trudnica avionom

Putovanje trudnica avionom

Putovanje avionom tokom trudnoće je sigurno, ali bi svakako trebalo preduzeti određene mere opreza prilikom planiranja putovanja.

Lekari se slažu da su rizici minimalni za trudnice koje imaju normalnu i zdravu trudnoću. One trudnice koje spadaju u rizične kategorije zbog komplikovane trudnoće trebalo bi da putuju uz veći oprez.

Trudnice koje tokom trudnoće imaju uobičajene probleme poput povišenog krvnog pritiska, dijabetesa, anemije kao i probleme sa posteljicom ne bi trebalo da lete avionom.

Kod svih putnika tokom letenja avionom postoji blago povišen rizik od stvaranja krvnih ugrušaka. Kod trudnica je ovaj rizik još i veći usled ubrzane cirkulacije i povišenog krvnog pritiska. Zato se savetuje trudnicama (ali i svim ostalim putnicima) da tokom dužih letova redovno ustaju i da se prošetaju kroz avion između redova. Na dugim letovima bi trebalo nositi specijalne medicinske čarape koje sprečavaju nastanak duboke venske tromboze.

Radijacija tokom leta je povišena, ali su njene vrednosti sasvim bezopasne i ne mogu imati nikakvog uticaja na putnike. Ni trudnice ne treba da brinu zbog ove radijacije, pošto ona ne može ostaviti posledice na plod ili na tok trudnoće.

Vazduh u putničkoj kabini je pod pritiskom koji je jednak stvarnom vadzušnom pritisku na nadmorskim visinama od 1500 do 2500 metara. Trudnice koje žive na nižim nadmorskim visinama mogle bi osetiti manjak kiseonika zbog čega će im se ubrzati rad srca i povisiti krvni pritisak.

Ginekolozi tvrde da je za letenje trudnica najbolja sredina trudnoće. U periodu od 14. do 28. nedelje trudnice se najbolje osećaju i imaju najviše energije. Tada su najmanji rizici po bebu. U prvoj trećini je povišen rizik od pobačaja, a trudnice imaju problem sa jutarnjim mučninama, iscrpljene su i prolaze kroz turbulentan emotivni period. U poslednjoj trećini povećan je rizik od prevremenog porođaja, a trudnice imaju problem komfora pošto je stomak veliki.

Da bi im putovanje bilo udobnije trudnice treba da biraju sedišta do prolaza ili u prvom redu gde mogu da ispruže noge. Ne treba da jedu hranu koja nadima i stvara gasove. Treba da se obuku lagano u udobnu široku garderobu.

Sveukupno posmatrano letenje za trudnice nije rizično i ne treba ga izbegavati osim ako za tim postoje opravdani medicinski razlozi. Zato se uvek pre puta treba posavetovati sa ličnim doktorom koji će dati svoje stručno mišljenje.