»Airbus – 320 familija

Airbus – 320 familija

Evropski proizvođač aviona Airbus je ravnopravan takmac sa američkim Boeing-om. Avioni ovog proizvođača su veoma brojni u svetu i čine okosnicu mnogih flota. Modeli sa oznakama 318, 319, 320 i 321 su uskotrupni, dvomotorni mlaznjaci namenjeni kratko i srednje-linijskom saobraćaju. Zajednički se nazivaju familijom “Airbus 320”. Mahom ih koriste evropske kompanije za evromediteranski saobraćaj. Veoma su popularni i kod ruskih aviokompanija.

 

Najmanji model je A318, međutim on nije zabeležio značajniji uspeh na tržištu. Veoma mali broj ovog aviona je u saobraćaju. Najpopularniji i najbrojniji modeli su A319 i A320. Najveći avion iz ove familije je A321 koji se izdvaja svojom dužinom.

Oznaka u rezervacionim sistemima (IATA standard) 318 / 319 / 320 / 321
Za letove od/do Beograda ovaj tip aviona koriste: Lufthansa (319, 320, 321), Aeroflot (320,321),
Turkish Airlines (320,321), Swiss (319,320,321), Wizz Air (320), Qatar Airways (320, 321), Etihad (319,320)
Broj putničkih mesta (uobičajena konfiguracija) 107-220
Standardna konfiguracija sedišta 3 + 3
Optimalna brzina krstarenja: 828 km/h
Maksimalna visina krstarenja 12.000 m
Maksimalan dolet 5.700 km

Kako prepoznati avion iz familije A320?

Ovi avioni su veoma skladnih proporcija. Oblikom i karakteristikama su slični konkurentskoj Boeingovoj familiji 737. Uočljive razlike su u obliku nosa. Airbus ima zaobljen nos za razliku od špicastog Boeing-a. Rep (vertikalni stabilizator) je proporcionalno manji. Završetak krila odlikuje minijaturni vinglet (winglet) streličastog oblika dok je motor gledan spreda pravilnog kružnog oblika. Avioni se unutar familije razlikuju po dužini. Najmanji tj. najkraći je A318 kod koga, zatim A319 i A320 koji su toliko slični da ih ni najpažljivije oko dobrog poznavaoca aviona često ne može razlikovati. Airbus A321 je, pak, duži i lakše se može prepoznati.

Putnička kabina

Zbog velikog broja modela i veoma raširene upotrebe aviona iz familije A320, kapacitet značajno varira i kreće se od 107 kod najmanjeg aviona A318 pa do 220 kod najvećeg A321. Kapacitet se razlikuje samo zbog dužine aviona pošto je konfiguracija kod svih modela ista: 3+3 sa oznakama A, B, C + prolaz + D, E, F. Biznis klasa se nalazi u prednjem delu kabine i obično se sastoji od osam redova. Broj kabinskog osoblja koje se brine o putnicima je od tri u najmanjem avionu do pet u najvećem. Krilo počinje između 7. i 10. reda a završava se između 14. i 19. reda. Ukupan broj redova je 20-22 u Airbus-u A318, dok u najvećem A321 ima do 35 redova.

Procedure u vanrednim okolnostima

Sve standardne procedure se primenjuju u slučaju vanrednih okolnosti. Maske za kiseonik se nalaze iznad svakog sedišta i automatski ispadaju u slučaju dekompresije. Pojasevi za spasavanje su ispod sedišta. Prolaz je označen fluorescentnim putokazom ka izlazima u slučaju opasnosti kojih ima od šest do osam u zavisnosti od modela. Dva najmanja modela A318 i A319 imaju tri puta po dva bočna izlaza: dva napred, dva naspram krila i dva nazad. Model A320 i A321 imaju osam izlaza. Kod A320 se nalaze dva bočna napred, četiri bočna naspram krila i dva bočna nazad. Kod A321 su takođe svi izlazi bočni a ima ih ukupno osam: dva prednja, dva ispred krila, dva iza krila i zadnja dva.