»British Airways

British Airways

Nacionalna aviokompanija Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske (UK) nastala je 1974. godine spajanjem dve tadašnje britanske aviokompanije: BOAC (British Overseas Airline Corporation) i BEA (British European Airways). Sadašnji koreni modernog British Airways-a (Britiš Ervejza) sežu na početak prošlog veka. Kompanija ima tradiciju dugu više od 90 godina zato što predstavlja naslednika predratnih čuvenih kompanija Imperial Airways i British Airways čije ime kasnije i vraća