• OZNAKA
  AERODROM
  PLAN.
  OČEK.
  NAP.
  • QR 225
  • Doha
  • 13:45
  • 13:09
  • Sleteo
  • LX 1416
  • Zurich
  • 14:00
  • 14:15
  • Sleteo
  • OS 773
  • Vienna
  • 14:10
  • 14:10
  • Sleteo
  • GZP9601
  • Moscow-Vnukovo
  • 15:00
  • Sleteo
  • JU 811
  • Tel Aviv
  • 15:35
  • 15:30
  • Sleteo
  • LH 1728
  • Munich
  • 16:05
  • Sleteo
  • JU 113
  • Sarajevo
  • 16:10
  • Sleteo
  • JU 123
  • Sofia
  • 16:10
  • Sleteo
 • OZNAKA
  AERODROM
  PLAN.
  OČEK.
  NAP.
  • JU 152
  • Split
  • 13:35
  • JU 182
  • Tivat
  • 13:45
  • DY 1977
  • Oslo
  • 13:50
  • JU 112
  • Sarajevo
  • 13:50
  • JU 172
  • Podgorica
  • 13:50
  • LO 572
  • Warsaw
  • 14:00
  • LX 1417
  • Zurich
  • 14:40
  • Odleteo
  • QR 226
  • Doha
  • 14:45
  • Odleteo