• OZNAKA
  AERODROM
  PLAN.
  OČEK.
  NAP.
  • JU 335
  • Frankfurt
  • 22:00
  • Sleteo
  • JU 355
  • Berlin Tegel
  • 22:00
  • Sleteo
  • JU 195
  • Ljubljana
  • 22:05
  • Sleteo
  • JU 605
  • Vienna
  • 22:05
  • Sleteo
  • SU 2092
  • Moscow Sheremetyevo
  • 22:05
  • 22:05
  • Sleteo
  • JU 235
  • Zagreb
  • 22:10
  • Sleteo
  • JU 345
  • Stuttgart
  • 22:35
  • Sleteo
  • JU 387
  • London Heathrow
  • 22:35
  • 22:30
  • Sleteo
 • OZNAKA
  AERODROM
  PLAN.
  OČEK.
  NAP.
  • JU 335
  • Frankfurt
  • 22:00
  • Sleteo
  • JU 355
  • Berlin Tegel
  • 22:00
  • Sleteo
  • JU 195
  • Ljubljana
  • 22:05
  • Sleteo
  • JU 605
  • Vienna
  • 22:05
  • Sleteo
  • JU 235
  • Zagreb
  • 22:10
  • Sleteo
  • JU 345
  • Stuttgart
  • 22:35
  • Sleteo
  • JU 387
  • London Heathrow
  • 22:35
  • 22:30
  • Sleteo
  • JU 665
  • Kiev Boryspil
  • 22:35
  • Sleteo