• OZNAKA
  AERODROM
  PLAN.
  OČEK.
  NAP.
  • DY 4341
  • Stockholm Arlanda
  • 21:00
  • 20:53
  • Sleteo
  • JU 6201
  • Barcelona
  • 21:10
  • 21:15
  • Sleteo
  • JU 4107
  • Antalya
  • 21:15
  • 21:04
  • Sleteo
  • JU 387
  • London Heathrow
  • 21:50
  • 21:35
  • Sleteo
  • JU 335
  • Frankfurt
  • 22:00
  • Sleteo
  • JU 195
  • Ljubljana
  • 22:05
  • Sleteo
  • JU 605
  • Vienna
  • 22:05
  • Sleteo
  • SU 2092
  • Moscow Sheremetyevo
  • 22:05
  • 22:05
  • Kasni
 • OZNAKA
  AERODROM
  PLAN.
  OČEK.
  NAP.
  • DY 4341
  • Stockholm Arlanda
  • 21:00
  • 20:53
  • Sleteo
  • DY 1977
  • Oslo
  • 21:00
  • VY 1287
  • Barcelona
  • 21:20
  • 22:05
  • Odleteo
  • DY 4342
  • Stockholm Arlanda
  • 21:30
  • JU 387
  • London Heathrow
  • 21:50
  • 21:35
  • Sleteo
  • JU 605
  • Vienna
  • 22:05
  • Sleteo
  • SU 2092
  • Moscow Sheremetyevo
  • 22:05
  • 22:05
  • Kasni
  • JU 235
  • Zagreb
  • 22:10
  • Sleteo