• OZNAKA
  AERODROM
  PLAN.
  OČEK.
  NAP.
  • JU 3641
  • Bucharest
  • 01:10
  • 01:35
  • Sleteo
  • JU 137
  • Varna
  • 05:25
  • 05:16
  • Sleteo
  • JU 527
  • Thessaloniki
  • 05:25
  • 05:05
  • Sleteo
  • SM 387
  • Hurghada
  • 05:30
  • 05:15
  • Sleteo
  • JU 167
  • Skopje
  • 05:35
  • 05:20
  • Sleteo
  • JU 517
  • Athens
  • 05:40
  • 05:32
  • Sleteo
  • JU 507
  • Larnaca
  • 05:45
  • 05:34
  • Sleteo
  • EY 71
  • Abu Dhabi
  • 05:50
  • 05:36
  • Sleteo
 • OZNAKA
  AERODROM
  PLAN.
  OČEK.
  NAP.
  • JU 526
  • Thessaloniki
  • 00:20
  • Odleteo
  • JU 166
  • Skopje
  • 00:25
  • Odleteo
  • JU 516
  • Athens
  • 00:30
  • 00:45
  • Odleteo
  • JU 136
  • Varna
  • 00:35
  • Odleteo
  • SU 2093
  • Moscow - Sheremetyevo
  • 00:50
  • Odleteo
  • JU 4004
  • Antalya
  • 05:00
  • Odleteo
  • JU 4216
  • Antalya
  • 05:10
  • Odleteo
  • W6 4091
  • Dortmund
  • 05:40
  • Odleteo