»Svi dolasci

Svi dolasci

 • BROJ LETA
  POLAZNI AERODROM
  PLANIRAN
  OCEKIVAN
  IZLAZ
  NAPOMENA
 • Sleteo
  EY 71
  Abu Dhabi
  05:20
  04:50
  A4
  SLETEO U 04:50
 • Sleteo
  JU 501
  New York JFK
  05:30
  05:51
  SLETEO U 05:51
 • Sleteo
  JU 827
  Beirut
  05:50
  05:45
  A1
  SLETEO U 05:45
 • Sleteo
  SWT1276
  Cologne Bonn
  07:10
  06:55
  SLETEO U 06:55
 • Sleteo
  OS 771
  Vienna
  07:20
  07:20
  A2
  SLETEO U 07:20
 • Sleteo
  YM 100
  Podgorica
  08:10
  08:05
  A3
  SLETEO U 08:05
 • Sleteo
  TK 1081
  Istanbul Ataturk
  08:30
  08:10
  A1
  SLETEO U 08:10
 • Sleteo
  DS 1437
  Geneva
  08:45
  08:36
  C3
  SLETEO U 08:36
 • Sleteo
  RO 211
  Bucharest
  08:45
  08:45
  C2
  SLETEO U 08:45
 • Sleteo
  YM 200
  Tivat
  08:55
  08:50
  A5
  SLETEO U 08:50
 • Sleteo
  W6 4110
  Karlsruhe / Baden-Baden
  09:15
  09:05
  A8
  SLETEO U 09:05
 • Sleteo
  JU 171
  Podgorica
  09:30
  09:45
  C1
  SLETEO U 09:45
 • Sleteo
  QY 942
  Budapest
  09:35
  09:25
  SLETEO U 09:25
 • Sleteo
  MDF 034
  Ljubljana
  09:50
  10:32
  SLETEO U 10:32
 • Sleteo
  6H 793
  Tel Aviv
  10:00
  10:00
  C4
  SLETEO U 10:00
 • Sleteo
  JU 817
  Tel Aviv
  10:25
  10:21
  C6
  SLETEO U 10:21
 • Sleteo
  QR 231
  Doha
  10:25
  10:11
  A3
  SLETEO U 10:11
 • Sleteo
  PC 893
  Istanbul Sabiha Gokcen
  10:40
  11:09
  A5
  SLETEO U 11:09
 • Sleteo
  JU 601
  Vienna
  10:45
  10:48
  C7
  SLETEO U 10:48
 • Sleteo
  JU 341
  Stuttgart
  11:00
  11:00
  SLETEO U 11:00
 • Sleteo
  KK 6600
  Istanbul Ataturk
  11:00
  10:40
  A8
  SLETEO U 10:40
 • Sleteo
  AZ 592
  Rome Fiumicino
  11:05
  11:05
  C2
  SLETEO U 11:05
 • Sleteo
  JU 191
  Ljubljana
  11:05
  10:57
  A4b
  SLETEO U 10:57
 • Sleteo
  JU 231
  Zagreb
  11:10
  11:03
  A4a
  SLETEO U 11:03
 • Sleteo
  JU 351
  Berlin Tegel
  11:10
  11:20
  C5
  SLETEO U 11:20
 • Sleteo
  JU 371
  Zurich
  11:10
  11:16
  C3
  SLETEO U 11:16
 • Sleteo
  JU 611
  Prague
  11:20
  11:29
  C7
  SLETEO U 11:29
 • Sleteo
  JU 801
  Abu Dhabi
  11:20
  12:27
  A4
  SLETEO U 12:27
 • Sleteo
  JU 321
  Dusseldorf
  11:40
  11:39
  C1
  SLETEO U 11:39
 • Sleteo
  SU 2090
  Moscow Sheremetyevo
  11:50
  11:55
  A1
  SLETEO U 11:55
 • Sleteo
  LH 1406
  Frankfurt
  12:15
  12:17
  A2
  SLETEO U 12:17
 • Sleteo
  JU 311
  Paris CDG
  12:20
  12:25
  C4
  SLETEO U 12:25
 • Sleteo
  LH 1722
  Munich
  12:20
  12:20
  A6
  SLETEO U 12:20
 • Sleteo
  JU 411
  Stockholm Arlanda
  12:30
  12:15
  A3
  SLETEO U 12:15
 • Sleteo
  JU 181
  Tivat
  12:45
  13:05
  C6
  SLETEO U 13:05
 • Sleteo
  JU 651
  Moscow Sheremetyevo
  12:55
  12:45
  C2
  SLETEO U 12:45
 • Sleteo
  LO 571
  Warsaw
  13:30
  13:35
  A5
  SLETEO U 13:35
 • Sleteo
  W6 4106
  Memmingen
  13:35
  13:25
  A8
  SLETEO U 13:25
 • Sleteo
  LX 1416
  Zurich
  14:00
  13:57
  A1
  SLETEO U 13:57
 • Sleteo
  OS 773
  Vienna
  14:05
  13:53
  C3
  SLETEO U 13:53
 • Sleteo
  JU 113
  Sarajevo
  16:00
  C1
 • Sleteo
  LH 1728
  Munich
  16:00
  C3
 • Sleteo
  JU 123
  Sofia
  16:10
  A4a
 • Sleteo
  JU 173
  Podgorica
  16:10
  C5
 • Sleteo
  JU 163
  Skopje
  16:15
  C3
 • Sleteo
  JU 523
  Thessaloniki
  16:20
  A5
 • Sleteo
  JU 643
  Bucharest
  16:40
  A4b
 • Sleteo
  JU 381
  London Heathrow
  17:00
 • Sleteo
  JU 513
  Athens
  17:10
  A2
 • Sleteo
  A3 850
  Athens
  17:15
  A1
 • Sleteo
  FV 5781
  Moscow Sheremetyevo
  17:25
 • Sleteo
  OS 735
  Vienna
  17:50
  A6
 • Sleteo
  YM 104
  Podgorica
  18:00
  A3
 • Sleteo
  W6 4052
  Basel Mulhouse
  18:35
  A8
 • Sleteo
  TK 6574
  Istanbul Ataturk
  18:40
 • Sleteo
  RO 217
  Bucharest
  19:00
  A4
 • Sleteo
  TK 1083
  Istanbul Ataturk
  19:20
  A1
 • Sleteo
  YM 102
  Podgorica
  19:30
  A2
 • Sleteo
  SWT1275
  Sofia
  19:45
 • Sleteo
  SU 2092
  Moscow Sheremetyevo
  21:30
 • Sleteo
  JU 235
  Zagreb
  21:45
 • Sleteo
  JU 175
  Podgorica
  21:50
 • Sleteo
  JU 195
  Ljubljana
  22:10
 • Sleteo
  JU 335
  Frankfurt
  22:10
 • Sleteo
  JU 605
  Vienna
  22:20
 • Sleteo
  JU 375
  Zurich
  22:25
 • Sleteo
  JU 535
  Rome Fiumicino
  22:25
 • Sleteo
  JU 545
  Milan Malpensa
  22:25
 • Sleteo
  JU 615
  Prague
  22:30
 • Sleteo
  JU 305
  Brussels
  22:45
 • Sleteo
  JU 315
  Paris CDG
  22:55
 • Sleteo
  JU 405
  Copenhagen Kastrup
  22:55
 • Sleteo
  LH 1410
  Frankfurt
  23:30
 • Sleteo
  JU 365
  Amsterdam
  23:35
 • Sleteo
  W6 4210
  Malmo
  23:55