Sindikat Jat Airwaysa danas nije postigao dogovor sa predstavnicima Vlade Srbije u vezi sa predstojećim socijalnim programom kojim bi trebalo rešiti višak zaposlenih.

Predstavnici sindikata su se na današnjem sastanku koji su ocenili neuspešanim sastali sa predstavnicima Vlade Srbije, Ministarstva rada, Ministarstva finansija i sa advokatskom kancelarijom koja zastupa Etihad Airways.

"Umesto nastavka pregovora po pitanjima kriterijuma za socijalni program na bazi dogovora sa prošlog sastanka, danas je izvršen dodatni pritisak na zaposlene", stoji u saopštenju koje je dostavljeno svim medijima.

Iz sindikata tvrde da im je na prethodnom sastanku rečeno da neće biti internog oglasa za zapošljavanje u Air Serbiji, ali da su na današnjem sastanku dobili drugačiji odgovor.

Prema planu Vlade Srbije prvo je raspirasan oglas za dobrovoljni odlazak iz firme, a posle njega će biti raspisan interni oglas za radna mesta prema novoj sistematizaciji i organizaciji. Ovo u suštini znači da će svi radnici koji ostanu u Jat Airwaysu automatski ostati bez radnih mesta i da će morati da se prijave za nova radna mesta. Međutim, da bi bili primljeni na novoustanovljena radna mesta moraće da proću dodatno testiranje i proveru znanja. Nakon popunjavanja novih radnih mesta preko internog oglasa, svi oni koji ne budu prošli moći će naknadno da se prijave za dobrovoljni odlazak iz firme prema istim uslovima koji važe i sada.

Radnici Jat Airwaysa prema saopštenju sindikata smatraju da je ovo dodatni pritisak na njih i da je očigledno "da nakon današnjeg sastanka mnogi neće moći da polože predviđene testove zbog nastupajućih izmena akata Jata". Svi interni akti Jat Airwaysa na koje su se pozivali radnici, a koji štite njihova prava, biće promenjeni veoma brzo kako su im rekli predstavnici Vlade Srbije.

Predstavnicima sindikata je na prošlom sastanku obećano da će dobiti Sporazum koji je potpisan sa Etihadom, ali im je na današnjem sastanku uručen izvod iz sporazuma "u desetak redova teksta". Kako tvrde, predstavnici Vlade su im objasnili "da se po stavkama Sporazuma primenjuje englesko prava, a da se na zaposlene primenjuje zakon o radu RS, te iz tog razloga nema potreba da predstavnici zaposlenih ostvare uvid u sporazum".

Revoltirani ovakvim odnosom predstavnici sindikata su istakli u današnjem saopštenju da će se obratiti povereniku za informacije od javnog značaja. U prethodnim saopštenjima sindikata Jata naglašeno je da će se radnici za ostvarenje svojih prava boriti i obustavom rada i blokadom.