Vlada Republike Srbije je na današnjoj sednici predložila odboru direktora Jat Airwaysa da imenuje Velibora Vukašinovića za vršioca dužnosti generalnog direktora ove kompanije.

Nakon ovog predloga novog direktora treba da izabere Skupština Jat Airwaysa, što se očekuje da će biti u sredu 8. maja.

Izborom Vukašinovića, prestaće mandat Vladimiru Ognjenoviću, koga je prethodna Vlada na to mesto postavila u decembru 2010. godine.

Velibor Vukašinović je kapetan – saobraćajni pilot u biznis avijaciji. Rođen je 1951. godine u Prokuplju. Završio je Vazduhoplovnu vojnu akademiju u Zadru i školu probnih pilota u Batajnici. U međunarodnoj asocijaciji za vazdušni prevoz IATA stekao je diplomu menadžera aviokompanija i diplomu menadžera za bezbednost vazduhoplovstva. Poseduje još 25 raznih sertifikata u oblasti bezbednosti, rukovođenjem i inspekcijskim nadzorom u vazdušnom saobraćaju. Trenutno radi doktorat na beogradskom Filozofskom fakultetu sa temom "Modernizacija jugoslovenskog vazduhoplovstva od 1953. do 1973".

Kapetan Vukašinović je bio pilot ratnog vazduhoplovstva, probni pilot, saobraćajni pilot – kapetan u vazdušnom saobraćaju. Obavljao je i funkciju saveznog vazduhoplovnog inspektora za letačko osoblje, glavnog saveznog vazduhoplovnog inspektora i direktora sektora za sigurnost i nadzor vazdušnog saobraćaja u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva (DCV). Bio je rukovodilac tima za evropske integracije DCV-a i član upravnog odbora Evropske agencije za bezbednost letenja (EASA).

Osnivač je i predsednik Udruženja vazduhoplovne industrije Srbije (UVIS) od 2007, i predstavnik je UVIS-a u Međunarodnoj astronautičkoj federaciji (IFC) i koordinator u regionalnom univerzitetskom konzorcijumu za svemirski inženjering (UNISEC).

Velibor Vukašinović je član Radne grupe za analizu stanja i pripremu predloga mera za stabilizaciju i oporavak Jat Airwaysa i Radne grupe za direktne investicije Ujedinjenih Arapskih Emirata u Republici Srbiji.