Swiss će od 1. avgusta 2011. uvesti jedinstvena pravila za prevoz besplatnog prtljaga. Kao i većina aviokompanija širom sveta i Swiss se odlučio za primenu komadnog koncepta.

Nova pravila će se primenjivati samo na putnike koji karte budu kupovali od 1. avgusta 2011. Postojeća pravila za besplatan prtljag (težinski koncept) važiće za sve aviokarte izdate do 1. avgusta 2011. nezavisno od datuma putovanja.

Po novim pravilima Swiss dozvoljava besplatan prevoz jednog komada prtljaga do 23kg, u ekonomskoj klasi na svim svojim letovima. Po starom pravilu moglo je da se preda više komada prtljaga maksimalne težine 20 kg.

Putnici u biznis klasi mogu predati dva kofera težine po 32 kg,  dok je po starom pravilu bilo dozvoljeno više kofera do maksimalno 30 kg.

Putnici u prvoj klasi moći će da predaju tri komada prtljaga, svaki težine do 32kg, umesto ranije dozvoljenih 40 kg.

Za sve klase postoji ograničenje u dimenzijama kofera. One ne mogu prelaziti 158 cm u zbiru.

Putnici koji su članovi Miles and More programa mogu predati više prtljaga u skladu sa statusom koji imaju u ovom frequent flyer programu.

Za one putnike koji imaju više prtljaga koji se ne uklapa u određene limite, pojednostaviće se pravila za prevoz i naplatu i umesto plaćanja viška prtljaga po kilogramu uvodi se fiksna nadoknada. Putnik koji će imati više prtljaga mora da ga rasporedi na više torbi. Svaka dodatna torba koja nije ušla u besplatan limit biće naplaćena po 90 švajcarskih franaka (oko 70 evra) fiksno po pravcu u evropskom saobraćaju ili 225 franaka (oko 180 evra) po pravcu u interkontinentalnom saobraćaju.

Pravila za prevoz ručnog prtljaga ostaju nepromenjena i putnici i dalje imaju pravo da sa sobom u kabinu unesu jedan komad ručnog prtljaga maksimalne težine 8 kg i dimenzija 55 x 40 x 20 centimetara.