Tri osnovne karakteristike viših putnih klasa su: veća udobnost putničke kabine, fleksibilnije tarife po kojoj se kupuje karta i beneficije na aerodromu i tokom leta. Ove tri specifičnosti većine biznis klasa putnik sada može birati sam po sopstvenoj želji i na osnovu svojih mogućnosti.

Spanair je prva aviokompanija koja je biznis klasu ponudila putnicima kao dodatnu uslugu. Tarifiranje aviokarata je kod Spanair-a postalo veoma jednostavno. Svaki putnik uz osnovnu cenu karte ima prevoz u ekonomskoj putnoj klasi kao i prevoz određene količine prtljaga besplatno. Sve ostalo može da se izabere po želji i da se dodatno plati. Na taj način putnik sam bira šta mu je od brojnih usluga potrebno tokom leta.

Na osnovnu ekonomsku klasu koja se kod Spanair-a po novom sistemu naziva "Traveler Class" mogu se dodati tri interesantne opcije:

"Flex" je opcija koja putniku omogućava promene datuma i vremena polaska nakon kupovine karte. Po ceni od 10 evra za let u domaćem saobraćaju ili 25 evra za let u međunarodnom saobraćaju putnik ostvaruje refundabilnost i promenjivost svoje karte. Sa ovom dodatnom uslugom on i dalje ima kartu ekonomske (Traveler) klase ali mu sada njegova karta daje važnu mogućnost da bez dodatnih troškova može promeniti datum svog putovanja.

"Lounge" opcija putniku nudi brojne beneficije na aerodromima pre poletanja ili u transferu. Uz doplatu od 25 evra po pravcu na kupljenu kartu u Traveler klasi putnik dobija pristup VIP salonima (saloni biznis klase) na aerodromima. Imaju pravo na registraciju za let na šalterima biznis klase (premium check-in desk). U salonima putnicima su na raspolaganju kvalitetan ketering, internet, razne mogućnosti za rad i relaksaciju.

"Comfort" opcija se odnosi na sam let. Uz doplatu od 25 evra za let u domaćem saobraćaju ili 39 evra za let u međunarodnom saobraćaju putnik će u avionu sedeti u kabini biznis klase, koja se nalazi u nekoliko prvih redova. U biznis klasi su sedišta udobnija, šira i sa više razmaka između susednih sedišta. Ketering tokom leta je uključen u cenu.

Sve ove opcije uključene su u tarife Premium (biznis) klase. Kupovinom dodatnih opcija putnici ekonomske klase sami biraju stepen biznis klase koji žele a pored brojnih pogodnosti koje smo nabrojali ostvaruju i dodatnih 25 nagradnih poena po kupljenoj opciji za frequent flyer program Spanair Plus.

Opcione usluge se mogu poručiti kod avioagenta još prilikom kupovine karte. Kupovinom karte na internetu na sajtu Spanair-a ove opcije postoje u ponudi pa putnik jednostavnim izborom sam sebi pravi kartu po želji i potrebama.