Novi propis o prevozu prtljaga na letovima Spanar-a poboljšava uslove za putnike. Nova pravila primenjuju se od 15. aprila i odnose se na prtljag koji se predaje prilikom registracije za let. Spanair pojednostavljuje komadni koncept tako što ukida ograničenje od jednog komada prtljaga u ekonomskoj (Traveler) klasi i dva u biznis (Premium) klasi. Po novim pravilama potrebno je samo ispoštovati makismalno propisanu težinu a to je 23 kg za ekonomsku i 40kg za biznis klasu. Prevoz prtljaga po ovim pravilima uključen je u cenu avionske karte koju putnici plaćaju.

Prekoračenje maksimalne težine podleže plaćanju doplate na ime viška prtljaga. Višak će se naplaćivati po tarifi od 10 evra po kilogramu viška ako se doplata vrši prilikom registracije za let. Ukoliko se plaćanje vrši unapred preko interneta ili call centra onda će putnici imati povlašćene tarife. Detaljan prikaz doplata možete pogledati na posebnoj stranici Spanair-a na našem sajtu u poglavlju "Prtljag".

Sa ovom novom merom, Spanair ima za cilj da izbegne kažnjavanje onih putnika čije potrebe prilikom putovanja zahtevaju da nose više od jednog komada prtljaga. Spanair ovim pravilom želi da se distancira od niskotarifnih aviokompanija koje u nekim slučajevima naplaćuju svaki pa i prvi komad prtljaga. Na ovaj način Spanair putnicima nudi kvalitetnu uslugu bez neprijatnih iznenađenja u smislu konačne cene karte. Nurija Tare, komercijalni direktor Spanair-a objašnjava da ova promena propisa dolazi kao odgovor na rastuće razočarenje putnika sa niskotarifnim aviokompanijama.