Ryanair, ali i sve ostale aviokompanije čiji su putnici ostali na aerodromima tokom vulkanske erupcije na Islandu u 2010. godini moraće da nadoknade vanredne troškove putnika.

Ovo stoji u presudi Evropskog suda pravde iz Luksemburga koji je postupao po tužbi jednog putnika protiv Ryanair-a.

Irska niskotarifna aviokompanija odbila je da plati, kako su rekli "nerealne" troškove ovog putnika čiji je let iz Portugala za Dablin bio otkazan, a on zbog toga proveo dodatnih sedam dana u stranoj zemlji. Putnik je zahtevao da mu se nadoknade troškovi u iznosu od 1.130 evra za hranu, smeštaj i transport. Ryanair se pravdao vanrednim okolnostima na koje niko nije mogao da utiče, ali je sud doneo presudu da se troškovi moraju nadoknaditi.

Ipak, Evropski sud pravde je u presudi naglasio da su aviokompanije obavezne da pokriju neplanirane troškove izazvane vanrednim okolnostima, ali samo u razumnoj meri. Aviokompanije nisu obavezne da putnicima isplaćuju odštetu za kašnjenje ili otkazivanje letova ako nisu u mogućnosti da utiču na razloge za poremećaje u saobraćaju. Vulkanska aktivnost svakako spada u nepredvidive i nepromenjive okolnosti i Ryanair kao i sve ostale aviokompanije nemaju nikakvu obavezu da isplate odštetu putnicima.

Jedino što putnici mogu dobiti u ovakvoj situaciji je povraćaj novca za kartu ukoliko žele da odustanu od putovanja i to nezavisno od pravila tarife po kojoj je karta kupljena. Ako su se putnici zadesili na stranom aerodromu tokom svog putovanja koje je iznenada prekinuto, aviokompanije su dužne da im obezbede hranu, smeštaj i transfer ili da nadoknade troškove koje su putnici imali za ove stavke.

Odluka Evropskog suda pravde je zapravo samo tumačenje koje je zatražio dablinski sud u postupku putnika protiv Ryanaira. Ova kompanija je zbog islandskog vulkana otkazala 9400 letova i putnicima je već isplatila preko 32 miliona evra na ime povraćaja zbog neiskorišćenih karata kao i troškova smeštaja i zbrinjavanja.