Qatar Airways povećava limit besplatnog prtljaga na svim svojim letovima počev od 1. septembra 2013. godine.

Qatar Airways generalno zadržava težinski koncept koji određuje samo ukupnu težinu predatog prtljaga, a ne i broj torbi. Izuzetak ostaju letovi prema Brazilu, Argentini, SAD i Kanadi gde se odavno već primenjuje komadni koncept i koji ovog puta neće biti menjan.

Prema novim pravilima putnici na svim letovima Qatar Airwaysa (osim prema Brazilu, Argentini, SAD i Kanadi) moći će da predaju 30kg prtljaga ako putuju u ekonomskoj klasi umesto dosadašnjih 23kg. U biznis klasi će limit biti povećan sa 30kg na 40kg, a u prvoj klasi sa 40kg na 50kg.

Pravila će se primeniti ne samo na nove karte za putovanja od 1. septembra već i za sve izdate karte ranije za putovanja koja započinju od 1. septembra. Putnici koji budu otputovali pre 1. septembra, a treba da se vrate nakon tog datuma moći će na svom povratnom letu da ponesu više prtljaga nego što im to piše na karti.

U septembru će biti objavljene i nove doplatne tarife za prekoračenje prtljažnog limita. Pravila o prevozu besplatnog prtljaga prema posebnim zonama ostaju ista. Prema Brazilu, Argentini, SAD i Kanadi dozvoljeno je u svim klasama dozvoljeno je po dve torbe s tim da je do SAD i Kanade u ekonomskoj klasi maksimalna težina torbi 23kg, a u svim ostalim slučajevima u svim klasama je maksimalna težina torbi 32kg.