Za sve karte koje budu izdate počev od 1.septembra 2011. a čije putovanje počinje nakon 1. maja naredne godine Niki će primeniti nova pravila za prevoz prtljaga zasnovana na komadnom konceptu. Ovaj koncept se sada po sličnim pravilima primenjuje na dugolinijskim letovima ka SAD i Kanadi a od 1. septembra će biti primenjivan na svim letovima. Na letove koji počinju pre 1. maja primenjivaće se i dalje postojeći težinski koncept po kome putnik može besplatno da preda do 20kg prtljaga.

Po novom konceptu uvodi se pravilo "jedna torba do 23kg težine". Ovo pravilo će važiti za sve letove u ekonomskoj klasi, dok će putnici bizni klase u dugolinijskom saobraćaju moći da ponesu jednu torbu do 32 kg.

Putnici će plaćati doplatu za višak prtljaga ili za dodatne torbe prema pravilima aviokompanije. O svim detaljima više možete pročitati na našoj posebnoj stranici o aviokompaniji Niki.

Zajedno sa novim pravilima za prevoz prtljaga Niki uvodi i jedinstveni iznos nadoknade za promenu karte (obuhvata i promenu imena putnika). Uz cenu od 50 evra na kraćim i srednjim letovima ili 100 evra na dugolinijskim letovima putnici ekonomske klase moći će da izvrše promene karte. Uz nadoknadu će biti potrebno da plati i razliku do prve raspoložive tarife za novi datum. Putnici biznis klase imaju pravo na besplatne promene.

Sva pravila koja važe za kompaniju Niki su univerzalna pravila koja važe za sve kompanije iz grupe Air Berlin (Niki, LTU i Air Berlin).