Malev menja pravila za prevoz prtljaga i prelazi na komadni koncept kao i većina aviokompanija u svetu. Nova pravila će se odnositi na sve karte koje budu izdate od 30. oktobra 2011. godine.

Po novim pravilima putnici će moći besplatno da predaju za prevoz jedan komad prtljaga maksimalne težine 23 kg i maksimalnih dimenzija 158 cm u zbiru. Po starom (težinskom) konceptu Malev je takođe imao limit od 23 kg ali se po tom pravilu nije ograničavao broj torbi. Tako su putnici do sada mogli da ponesu više kofera čija ukupna težina ne prelazi 23 kg, dok je kod drugih aviokompanija taj limit obično iznosio 20kg.

Kako na elektronskim kartama i itinererima koje putnici dobijaju u oba slučaja stoji oznaka za prtljag "23", putnicima treba naglasiti da to ipak nije isto ako je karta izdata pre 30. oktobra ili posle toga datuma.

Osim ove promene ukida se i klasična težinska doplata za višak prtljaga koja je iznosila 10 evra po kilogramu viška. Po novom pravilu putnicima će se naplaćivati fiksna nadoknada za višak. Ukoliko je torba teža od propisanih 23kg ali nije teža od maksimalnih 32 kg putnik će platiti nadoknadu u iznosu od 75 evra. Istu nadoknadu platiće ukoliko je njegova torba nezavisno od težine veća i izlazi iz propisanih dimenzija (158 cm). Putnicima se zato savetuje da ukoliko imaju više prtljaga naprave preraspodelu u dve torbe pošto je fiksna doplata za drugu torbu 60 evra. Druga i svaka naredne torba takođe moraju biti u okviru propisanih limita (23 kg, 158 cm).

Putnici u biznis klasi imaju pravo na dve besplatne torbe, maksimalne težine 32 kg svaka kao i maksimalnih dimenzija 158 cm u zbiru. Duna Club members sa višim statusima (Silver, Gold i Platinum kartice) imaju pravo i na jednu dodatnu torbu besplatno.

Na letovima American Airlines ka Severnoj Americi na kojima Malev ima svoje putnike primenjivaće se drugačije pravilo. Putnici u ekonomskoj klasi će na ovim letovima imati mogućnost da besplatno predaju dve torbe (svaka po: 23 kg i 158 cm). U biznis klasi. U biznis klasi limit je na tri torbe (svaka po: 32 kg, 158 cm). Višak prtljaga na letovima ka Severnoj Americe biće naplaćen 60 dolara za torbu sa prekomernom težinom (od 23 do 32 kg) dok će dodatna torba i ona koja ima veće dimenzije od 158 cm biti naplaćene 150 dolara.

Pravila za prevoz ručnog prtljaga su takođe promenjena i ona su usklađena sa tipom aviona. Malev do Beograda često leti sa najmanjim avionom iz svoje flote – Embraerom 120 pa na to putnicima treba da obrate pažnju.

Tabela za određivanje težine i dimenzija ručnog prtljaga prema tipu aviona

Tip aviona Biznis klasa Ekonomska klasa
  komada dimenzije težina komada dimenzije težina
Boeing 737-600/700/800 2 55x40x20
+ 45x30x20
10 kg
+ 8 kg
1 55x40x20 8 kg
Dash 8 Q-400 1 45x33x20 10 kg 1 45x33x20 8 kg
Embraer 120 1 20x39x36 5 kg 1 20x39x36 5 kg

U ručni prtljag se ne računaju laptop, fotoaparat, mala video kamera, knjiga, časopis, kišobran, kaput i mala ručna torba.