Nemački avioprevoznik Lufthansa od danas, 1. juna 2011. primenjuje jednostavnija pravila za prevoz predatog prtljaga. Kao i većina svetskih kompanija, Lufthansa je uvela primenu samo jednog jednostavnijeg prtljažnog koncepta – komadnog.

Sve karte koje budu izdavane od 1. juna imaće novu oznaku za besplatan prtljag – 23 kg umesto ranijih 20kg. Po novim pravilima besplatan prtljag se ograničava na jedan komad maksimalne težine 23kg i maksimalnih zbirnih dimanzija 158cm. Ovo važi za karte kupljene po tarifama ekonomske klase. Za one putnike koji budu putovali u biznis klasi dbiće dozvoljene dve torfe po 32kg svaka dok će putnici prve klase imati na raspolaganju tri torbe po 32kg svaka. Izuzetak od ovog pravila su samo letovi ka Japanu i Africi (zapadnoj, istočnoj i centralnoj) gde putnici u ekonomskoj klasi mogu nositi besplatno dva kofera po 32kg svaki.

Putnici Lufthanse koji su ujedno i članovi frequent flyer programa Miles and More biće privilegovani i moći će da ponesu dodatne kofere besplatno. Putnici u ekonomskoj klasi će tako moći da ponesu jedan kofer dodatno u propisanim dimenzijama i maksimalne težine 23kg. Članovi Miles and More programa sa senator ili HON statusom mogu da ponesu po jedan kofer dodatno na propisani limit.

Dodatni koferi ili višak prtljaga će se naplaćivati takođe po pojednostavljenim pravilima. Jedno prekoračenje je otprilike i jedna doplata. Ona će se računati po pravcu i zavisiće od destinacije. Za letove iz severne Amerike iznosiće 70 američkih dolara dok za ostale letove iznosi 50 evra po pravcu. U višak prtljaga računaće se besplatna torba čija težina ili dimenzije odstupaju od predviđenih (158 cm i 23kg) kao i dodatna torba u propisanim osnovnim dimenzijama i težini. Svako naredno (dodatno) prekoračenje biće naplaćeno po više.

Na putnike koji su karte kupljene pre 1. juna 2011. primenjivaće se koncept koji je važio u trenutku prodaje karte a on je bio komadni za severnoameričke destinacije i težinski za ostale destinacije. Po ovom starom težinskom konceptu putnici su mogli da ponesu do makismalno 20kg prtljaga nezavisno od broja torbi.

Putnici se o svim cenama i novim pravilima mogu raspitati u Lufthasinom predstavništvu na telefon: 011/3034-944 ili kod svog avioagenta.