Poljska aviokompanija LOT je uvela inovacija u okviru elektronskog poslovanja. Dodatak procesu online čekiranja (registracije za let) je mogućnost da se boarding card (karta za ukrcavanje) dobije u vidu sms poruke direktno na mobilni telefon putnika.Putnici koji to žele mogu da čekiranje obave samostalno 24 sata pre poletanja preko mobilnog telefona sa internet pristupom.

Njihova karta za ukrcavanje može da bude odštampana ukoliko poseduju štampač ili da bude isporučena u vidu QR koda preko sms poruke. Po dolasku na aerodrom putnik treba da otvori poruku sa ovim kodom u svom mobilnom i da mobilni prinese skeneru koji se nalazi na gejtu kako bi kod bio skeniran. Ovakve karte za ukrcavanje su sigurne i pouzdane a putniku daju više komfora i vremena.

Prilikom čekiranja uz pomoć online aplikacije LOT-a putnik samostalno bira željeno sedište. Ukoliko poseduje prtljag koji je potrebno registrovati i predati za let to može uraditi na brzom šalteru na aerodromu. Ovu ulogu obično preuzimaju šalteri biznis klase ukoliko ne postoje posebni šalteri sa oznakom „drop-off“ koji su namenjeni predaji prtljaga. Za online i mobilnu registraciju za let treba posetiti posebnu internet stranicu LOT-a.