U sezoni godišnjih odmora turistički radnici dobijaju veliki broj pitanja od strane roditelja u vezi sa putovanjem njihove dece u inostranstvo.

Da li moje dete može da putuje samo? Ako putuje sa bakom šta mu je potrebno od dokumenata? – samo su neka od pitanja koja se postavljaju prilikom kupovine aviokarte ili uplate turističkog aranžmana. Odgovori na ova pitanja nisu nimalo laki, a dodatno se komplikuju što su deca mlađa ili ako su roditelji razvedeni.

Dodatne informacije
Uprava granične policije 011/311-88-920
Centar za socijalni rad (BG) 011/2650-329
Pogranična na aerodromu 011/2286-000
Preuzmite saglasnost (pdf)

Veoma stroge procedure za putovanje maloletnika u inostranstvo važe svuda u svetu.

Deca su pod posebnom pažnjom pograničnih policijskih službi zbog postojanja mogućnosti trgovine decom ili zbog otmica od strane jednog roditelja.

Roditelji treba da budu na oprezu i kada puštaju decu da putuju sama, zato što postoji mogućnost da se oni tokom puta izgube na aerodromu gde, na primer, treba da presedaju. Zbrinjavanje dece u takvim situacijama može biti veoma komplikovano i skupo.

Najbolje je deci koja putuju sama obezbediti službenu pratnju. To je obavezno uraditi za svu decu koja su starija od pet godina i mlađa od 12 u kratkolinijskom saobraćaju (do 5 sati leta). U dugolinijskom saobraćaju (preko 5 sati leta) pratnja je obavezna za decu od sedam do 12 godina. Ovakvi putnici se nazivaju nepraćena deca.

Mlađa deca (od 2 do 5 godina) moraju da putuju u pratnji roditelja ili staratelja i za njih se ne može uzeti pratnja. Za stariju decu od 12 godina moguće je uzeti pratnju, ako to roditelji zahtevaju. Gornja granica u ovom slučaju se kreće od 16 do 18 godina u zavisnosti od aviokompanije.

Pratnja koju deca dobijaju je aerodromska, dok u avionu jedan član kabinskog osoblja ima dodatni zadatak da se brine o detetu i da ga nadgleda. Ovakva usluga se posebno plaća prema pravilima i cenovniku aviokompanije. Dodatna usluga pratnje deteta se mora zatražiti prilikom rezervacije.

Deca prelaze granicu sa sopstvenim pasošem, pošto prema našim zakonima više nije moguće upisivanje dece u pasoš roditelja. Ako putuju sama u inostranstvo, bez pratnje odraslih osoba, potrebno je da uz pasoš imaju i saglasnost oba roditelja (statatelja) za putovanje u inostranstvo. Formular za saglasnost roditelja se overava u opštini ili sudu.

U pograničnoj policiji na beogradskom aerodromu su nam rekli da ne traže ovu saglasnost, ali da savetuju putnicima da je imaju.

"Saglasnost nije obavezna prema zakonu, ali je poželjno imati je pošto mi imamo diskreciono pravo da je tražimo, ako posumnjamo da nešto nije u redu. Čak i ako je mi ne tražimo, to mogu da urade naše kolege u zemlji u koju dete putuje", rekli su nam u pograničnoj policiji.

Saglasnost treba da imaju i deca razvedenih roditelja. Oni osim saglasnosti roditelja koji je staratelj moraju da poseduju i saglasnost drugog roditelja. Ako on nije daostupan ili je sprečen da da saglanost onda je neophodno konsultovati nadležni Centar za socijalni rad gde se mogu dobiti potreban dokument.

Saglasnost je neophodna za maloletnike koji putuju ili sami ili u pratnji neke druge odrasle osobe koja im nije roditelj ili staratelj, čak i kada je ta osoba deo uže porodice deteta, na primer baka ili deka.