Savet ministara Evopske Unije je zvanično usvojio novi set pravila koja se tiču prava potrošača, a koja će uticati i na način prodaje aviokarata.

Paket pravila koja su nazvana "Direktivom o pravima potrošača u Evropskoj Uniji", zabranjuje prodavcima roba i usluga putem interneta da naplaćuju dodatnu uslugu na ime nadoknade za plaćanje kreditnom kartiom (ili nekim drugim načinom plaćanja).

Prodavci će ubuduće moći samo da naplate stvarne troškove takve transakcije ako je imaju a nikako neće moći da uvedu proizvoljne nadoknade.

Ovakva odluka direktno će uticati na brojne aviokompanije koje imaju dodatak na ukupnu cenu u vidu pomenute nadoknade. Na prvom mestu biće pogođena Lufthansa koja je ranije ove godine najavila da krajem godine počinje sa naplatom nadoknade u iznosu od 5 do 18 evra po transakciji kada se plaćanje vrši kreditnom karticom.

Set pravila predviđa i zabranu naplaćivanja nadoknade za telefonsku kupovinu. Iako još uvek nejasna ova pravila će zabraniti aviokompanijama da naplaćuju nadoknadu za rezervaciju ili kupovinu karte telefonom preko call centra. Osim regularne telefonske tarife koja se plaća, druga nadoknada neće biti moguća. Ovo će imati uticaja na sve lowcost aviokompanije koje u najvećoj meri koriste call centre kao način za dodatnu zaradu.

Na ovaj način bi mogao biti u potpunosti obesmišljen Ryanair-ov projekat keš pasoša (cash passport) koji se u Velikoj Britaniji izdaje od oktobra a koji podrazumeva specijalnu debitnu brendiranu karticu za kupovinu Ryanair-ovih karata i drugih usluga bez obaveze plaćanja novouvedene nadoknade za svaku kupovinu u iznosu od šest funti. Kako će se ova nadoknada sada naći pod lupom novih evropskih pravila, to će i razlog postojanja keš pasoša biti dovoeden u pitanje.

Savet ministara Evropske Unije je ova pravila doneo u sklopu strategije zaštite potrošača od skrivenih doplata, kojih najviše ima upravo u aviosaobraćaju, a posebnu u lowcost.

Tako je nedavno doneta i uredba o zabrani automatski prihvaćenih doplatnih opcija (ponuda unapred štikliranih boksova za razne dodatne usluge).

Novi propisi zahtevaju da sve dodatne opcije budu ostavljene neobeležene kako bi se putnicima (kupcima) ostavila mogućnost prvog izbora. Ova usluga će početi da se primenjuje tek kroz dve godine.

Još uvek nema zvaničnih rekacija aviokompanija na ovaj set pravila. Očekuje se da će primena novih pravila biti prolongirana za dve godine kako bi se ostavilo dovoljno vremena kompanijama da se prilagode i da svoje tarife usklade sa novim pravilima. 

…………………………………………………………………………………………………………….
Link za preuzimanje dokumenta:
  EU Consumer Rights Directive (pdf)