Alitalia je objavila promenu pravila za prevoz ručnog prtljaga od 1. jula 2010. godine. Promenjena je dozvoljena maksimalna težina ručnog prtljaga koja sada iznosi 8 kg umesto dosadašnjih 5 kg. Propisane dimenzije prtljaga koji se može uneti u putničku kabinu su ostale iste: 55 x 35 x 25 cm (u zbiru 110 cm).

Sa ovom promenom Alitalia ujednačava pravila sa većinom aviokompanija. Maksimalna težina od 8 kg je najmanja težina koju najčešće propisuju aviokompanije. Težina ručnog prtljaga kod većine svetskih aviokompanija kreće se od 8 do 10 kg a propisane dimenzije su najčešće u zbiru 115 cm (55 x 40 x 35cm).

O generalnim pravilima o prevozu ručnog prtljaga možete pročitati u našem tekstu ovde.