Air Serbia, nacionalna aviokompanija Republike Srbije, zabeležila je značajan rast ukupnog prihoda u prvoj polovini 2014. godine, koji je uvećan za 82 procenta i iznosio je 102 miliona evra, u poređenju sa ukupnim prihodom od 56 miliona evra, koliko je ostvareno u istom periodu 2013. godine.

Ukupno 944.000 putnika je koristilo usluge ove aviokompanije između januara i juna ove godine, gotovo za 70 procenata više nego u istom periodu prošle godine.

Povećan je i prevoz tereta u prvoj polovini godine kada je prevezeno ukupno 907 tona, što predstavlja rast od 65 procenata u odnosu na prvu polovinu 2013. godine. Prihod od prevoza tereta porastao je za 32 odsto, što ga čini važnom uslugom i faktorom rasta za Air Serbiju. 

Kapacitet za prevoz putnika Air Serbije, koji se meri proizvodom ukupnog broja raspoloživih sedišta i ukupno pređenih kilometara (Available Seat Kilometers – ASK), je iznosio 1.588 miliona do kraja prve polovine 2014. godine, što predstavlja rast od 85 procenata u odnosu na isti period prošle godine.

Od 26. oktobra 2013. godine, Air Serbia je uvela u upotrebu devet aviona Erbas, od kojih su dva aviona Erbas A320 predata u drugom kvartalu 2014. godine, čime je prosečna starost flote umanjena sa 25 godina na 10 godina.

Rast Air Serbije takođe je rezultirao i otvaranjem značajnog broja novih radnih mesta za državljane Srbije. U prvoj polovini 2014. godine, ova aviokompanija je uvećala svoj sastav i zaposlila dodatnih 300 profesionalaca. Kao još jedan vid ulaganja u svoju budućnost, Air Serbia namerava da ponovo pokrene program obuke pilota-kadeta.

Tehnički sektor Air Serbije je zaposlio 44 inženjera i tehničara kako bi se uspostavila služba održavanja na međunarodnom Aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu.