Rano ujutro u nedelju, 26. oktobra se završava letnje računanje vremena. Tog dana u 3 (tri) sata ujutro treba vratiti vreme za jedan sat na tako da umesto tri sata bude dva.

Istog dana na snagu stupa zimski red letenja aviokompanija. Ovaj prelazak na zimsko vreme i na zimski red letenja donosi i brojne promene, pa putnici tog dana treba da dodatno obrate pažnju na moguće izmene koje mogu uticati na njihovo putovanje.

S obzirom da se sat vraća za jedan u nazad, ne može doći do kašnjenja na let, ali moguće je da putnik ustane ranije ili da ranije dođe na aerodrom. Ovo su sve zanemarive neprijatnosti posebno u poređenju sa obrnutim procesom koji se odigrava na proleće kada prestaje zimsko računanje vremena i kazaljke se ponovo vraćaju za jedan sat unapred.

Putnici ne treba da brinu zbog promene sata, pošto se svi redovi letenja obavljaju prema lokalnom vremenu. Oni samo treba da pomere svoje časovnike i da prate vreme poletanja koje je iskazano na karti. Vremena iskazana na karti su uvek u skladu sa trenutnim vremenskim režimom, tako da nikako ne treba od tog vremena oduzimati jedan sat.

Osim sa vremenom iskazanim na karti putnici obavezno treba da proverevaju i aktuelan, dnevni red letenja i da vide da li je bilo promene statusa njihovog leta za taj dan.