"Vazdušni saobraćaj je ključni pokretač ekonomskog rasta, stvaranja novih radnih mesta i trgovine, sa ogromnim uticajem na privredu Unije i na živote i pokretljivost njenih građana."

Ovim rečima je opisana avijacija u predgovoru novog paketa mera koji Evropska komisija priprema kako bi poboljšala uslove u avioindustriji.

Od 150 predloženih tema za ovogodišnji radni plan interesantno nazvan "Novi početak", avijacija je zauzela veoma važno mesto.

Ona je prepoznata kao ključna zajedno sa još 22 teme na kojima će Evropska komisija u narednom dvanaestomesečnom periodu intenzivno raditi.

Aviation package, kako je nazvan ovaj paket mera zapravo predstavlja novu strategiju razvoja aviosaobraćaja u Evropi. 

Od njega se očekuje da izdvoji sve izazove sa kojima se suočava evropsko avio tržište i da predloži mere kako bi se konkurentnost na tržištu popravila. Očekuje se da predložene mere budu usvojene od strane Evropske komisije do kraja godine.

Zaključeno je da je avijacija danas veoma ranjiva i da na nju utiču mnogi spoljni faktori koji nisu i ne mogu biti pod kontrolom same avio industrije kao što su rast cena nafte, političke krize, ekstremni vremenski uslovi, pandemije… U isto vreme menja se poslovni ambijent: povećava se tražnja za putovanjima posebno u zemljama sa rastućim ekonomijama.

Evropska komisija konstatuje da su se pojavili novi izuzetno snažni konkurentni koji osvajaju tržište i da to stvara ogroman rizik od pogoršavanja uslova.

Iako još uvek nisu objavljeni detalji plana, navedeno je da će on sadržati niz mera za podsticanje inovacija u avio saobraćaju kao i planove za promenu niza zakona i EASA regulative.

Evropska strukovna udruženja su izrazila veliku podršku inicijativi Komisije. Udruženje evropskih avioprevoznika je pohvalilo ovaj plan i pozvalo EU da donese niz mera kako bi se pojednostavila regulativa koja je danas veoma komplikovana i predstavlja otežavajući faktor za rast aviosaobraćaja.

Kao primer se navodi čuveni zakon koji bi navodno trebalo da štiti prava putnika (EU Regulation 261), a koji zapravo samo pravi zbrku. Ovaj zakon je prilično nejasan što putnicima ne garantuje prava, a aviokompanijama stvara ogromne probleme. Kao dokaz za svoju tvrdnju iz AEA navode da se sa pozivom na ovaj zakon trenutno u Evopi odvija mnoštvo sudskih procesa, u kojima su putnici tužili aviokompanije.