Narodna skupština Republike Srbije usvojila je prošle nedelje dugo čekani Zakon o obligacionim i osnovama pravno-svojinskih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

Usvojeni zakon je juče (22. novembar 2012.) objavljen u Službenom Glasniku Republike Srbije. Novi zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja, što znači da će putnici u vazdušnom saobraćaju u Srbiji od 1. decembra biti znatno bolje zaštićeni.

Novousvojeni zakon je u skladu sa evropskim vazduhoplovnih zakonodavstvom, a njegovu osnovu čini Montrealska konvencija koja detaljno reguliše ugovorni odnos putnika i avioprevoznika.

Zakon je od izuzetne važnosti za putnike, pošto on štiti njihova prava u slučaju velikih kašnjenja ili otkazivanja letova, uskraćivanja ukrcavanja ili gubitka prtljaga. Za ovakve okolnosti do sada je bio merodavan jedino "Pravilnik o pravima putnika kod uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja letova i velikog kašnjenja letova", koji je Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije usvojio krajem 2009. godine, a koji je stupio na snagu 1. januara 2010. godine.

Iako je postojao ovaj pravilnik koji je veoma detaljno predviđao mere zbrinjavanja putnika i plaćanja odštete, on nije imao snagu zakona i više je služio kao informisanje putnika o sopstvenim pravima, kako bi redovnim putem mogli i da ih ostvare. Redovan put je podrazumevao žalbu aviokompaniji, koja iako dužna da poštuje Pravilnik i Montrealsku konvenciju na kojoj je on zasnovan, nije morala putnicima da nadoknadi štetu s obzirom da nije postojao kontrolni organ koji bi je na to obavezao.

U Direktoratu civilnog vazduhoplovstva (DCV) su nam u više navrata potvrdili da je ovaj organ nemoćan u borbi za prava putnika pošto mu država kao osnivač nije zakonski dodelila tu funkciju. U pomenutom pravilniku je predviđeno da država imenuje organ koji će biti nadležan za izvršenje pravilnika. Imenovani organ bi trebalo da preduzima neophodne mere kojim bi se garantovalo poštovanja prava putnika.

Zakonom, koji je upravo usvojen, država Srbija je imenovala Direktorat civilnog vazduhoplovstva za organ koji će vršiti nadzor nad primenom odredaba ovog zakona koje se odnose na poštovanje prava garantovanih putnicima.

Koje su sve situacije obuhvaćene ovim zakonom, koja su prava putnika, kako da putnik ostvari svoja prava, koje su obaveze aviokompanije, koliko su putnici i prevoznici upoznati sa osnovnim pravilim Montrealske konvencije, su samo neka od pitanja na koja ćemo pokušati uskoro da damo odgovor u novom istraživanju na kome trenutno radimo.

Preduslov za ostvarivanje sopstvenih prava je da budete upoznati sa njima. Zato pratite redovno sajt Aviokarta.net, pošto ćemo pokušati da saznamo više ovim malo poznatim temama.